Gebruik van Dynamische VLAN met een Alcatel-Lucent IAP

tech-update

Onze netwerk engineers hebben een technote opgesteld waarin beschreven wordt hoe u een Alcatel-Lucent IAP moet configureren om gebruik te maken van het dynamisch toewijzen van VLAN’s. Het toewijzen van een Dynamische VLAN kan worden gebruikt als u het aantal SSID’s wilt beperken maar draadloze gebruikers toch wilt onderverdelen in verschillende netwerken. Een voorbeeld hiervan is een Business Center waar veel bedrijven zijn samengevoegd in 1 pand.

De instructies die in dit document gegeven worden gaan uit van een Engelstalige web interface van het access point en eventuele Engelstalige documentatie. Mocht u de web interface ingesteld hebben op de Nederlandse taal dan zullen de stappen hetzelfde zijn, maar de benaming van de menu’s zullen verschillen. De instructies die in dit document gegeven worden zijn op basis van firmware versie 6.4.2.3-4.1.1.3_48994. Wij raden aan om uw access points te upgraden naar deze versie of hoger. Mogelijk is deze functie in eerdere versies niet beschikbaar of werkt de functie anders als in deze technote wordt aangegeven.

U kunt de technote downloaden op onze supportpagina →