Gebruik van Wi-Fi blijft groeien

Wi-Fi

Uit onderzoek van het Telecompaper Consumer Panel is gebleken dat Nederlanders, naast het gebruik van 4G, steeds meer gebruik maken van openbare Wi-Fi netwerken. Een derde (34%) van de Nederlanders is vaker gebruik gaan maken van Wi-Fi sinds ze ook de beschikking hebben over een 4G-verbinding.

Begin dit jaar heeft Telecompaper gevraagd aan consumenten of zij vaker, even vaak of minder vaak gebruik maken van een Wi-Fi verbinding sinds 4G is geïntroduceerd. Daaruit blijkt dat een derde vaker gebruik is gaan maken van Wi-Fi. Bijna de helft van de respondenten (49%) geeft aan even vaak van Wi-Fi toegang gebruik te maken, terwijl 15 procent dit minder vaak doet.

Ondanks deze toename van het gebruik van 4G, neemt het gebruik van Wi-Fi netwerken dus niet af, maar eerder toe. Een mogelijke verklaring is dat de snellere 4G-verbindingen het gebruik van internet op mobiele telefoons stimuleren en dat consumenten daarom ook vaker verbinding leggen via Wi-Fi. Mobiele abonnementen met een onbeperkte hoeveelheid MB’s worden immers niet aangeboden in Nederland.

Vooral streamen video en muziek populair

Het snellere mobiele internet wordt veel gebruikt voor het bekijken van video’s en het streamen van muziek. Een kwart van de 4G-abonnees (24%) geeft aan nu vaker video’s te bekijken, via Youtube of Facebook bijvoorbeeld dan zij via 3G deden. Dat zijn zes maal zoveel mensen als het percentage dat zegt nu minder videocontent te bekijken (4%).

Bron: Telecompaper

Meer over Wi-Fi

Wilt u meer kennis over Wi-Fi? Bijvoorbeeld hoe deze technologie werkt en voor welke toepassingen het ingezet wordt. Volg dan het Wi-Fi Seminar bij Alcadis en in één ochtend geven wij u zoveel mogelijk kennis over Wi-Fi. Meld u hier aan voor het aankomende Wi-Fi Seminar →