Nederlands huishouden heeft gemiddeld 5 Wi-Fi apparaten

Wi-Fi devices

Nederlandse huishoudens bezitten gemiddeld vijf apparaten die via Wi-Fi verbinding kunnen maken met internet. Omgerekend betekent dit dat er in Nederlandse huishoudens ruim 35 miljoen apparaten met Wi-Fi connectiviteit aanwezig zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Telecompaper Consumer Panel onder ruim 1.500 Nederlanders.

Het gaat bij apparatuur met Wi-Fi niet alleen om smartphones en tablets, maar ook om bijvoorbeeld tv’s, energiemeters en spelcomputers. 11 procent van de huishoudens heeft maximaal één apparaat met Wi-Fi in huis, terwijl 7 procent er tien of meer heeft. Gemiddeld komt dit neer op vijf apparaten met Wi-Fi connectiviteit per huishouden. Modems, routers en repeaters tellen niet mee, aangezien dit apparatuur is waarmee de internetverbinding wordt opgezet en niet apparatuur die de verbinding gebruikt.

Kinderen bepalende factor bij aantal Wi-Fi apparaten

Het hebben van kinderen blijkt een belangrijke bepalende factor te zijn voor het aantal Wi-Fi apparaten dat in een huishouden aanwezig is. Van de huishoudens zonder kinderen heeft 17 procent maximaal één zo’n apparaat in huis, tegenover slechts 4 procent van de huishoudens mét kinderen.

Aan de andere kant heeft slechts 2 procent van de kinderloze huishoudens tien of meer Wi-Fi apparaten in huis, bij huishoudens met kinderen ligt dit veel hoger: op 13 procent. Een huishouden zonder kinderen komt daarmee uit op gemiddeld vier WiFi-apparaten, terwijl er in een huishouden met kinderen gemiddeld zes WiFi-apparaten aanwezig zijn.

Wi-fi apparaten per huishouden

Inkomensgebaseerde verschillen

Ook tussen inkomensklassen zitten er duidelijke verschillen. Huishoudens met een inkomen dat onder modaal ligt, hebben gemiddeld vier Wi-Fi apparaten in huis. Vijf apparaten zijn er aanwezig in huishoudens met een modaal inkomen, net als in huishouden die tussen modaal en twee maal modaal inzitten. Huishoudens die twee of meer keer modaal verdienen, hebben gemiddeld zeven Wi-Fi apparaten in huis. 19 procent van deze huishoudens heeft er zelfs tien of meer (tegen 7 procent van alle huishoudens).

Bron: Telecompaper