Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 5 Wi-Fi apparaten

Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 5 apparaten met Wi-Fi connectiviteit. Dat is 11 procent meer dan een jaar geleden. Nog slechts 6 procent van de Nederlandse huishoudens had in augustus 2016 één apparaat dat verbonden is met Wi-Fi. Een jaar eerder was dat nog iets minder dan 12 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper op basis van zijn Consumer Panel.

Het aantal devices met Wi-Fi connectiviteit is de afgelopen jaren sterk gestegen. 10 jaar geleden hadden mensen alleen een laptop in huis. Daar zijn nu tablets, smartphones en smart tv’s bij gekomen. Daarnaast heeft het smart-home concept zijn intrede gedaan, waarbij huishoudelijke apparatuur zoals thermostaten, verlichting en huishoudelijke apparaten verbonden worden met internet via Wi-Fi.

Telecompaper heeft deze week een rapport gepubliceerd over het smart home-segment: Smart Home Netherlands 2016. Hieruit is gebleken dat de adoptie van smart home-devices nog vrij traag toeneemt. In een recent artikel over slimme thermostaten blijkt op basis van Telecompaper-cijfers dat de slimme thermostaat de aanjager is van het smart home-segment in Nederland. Ruim 10 procent van de huishoudens heeft zo’n met Wi-Fi verbonden thermostaat die op afstand te bedienen is.

Ook het afgelopen jaar leidde de opkomst van meer Wi-Fi devices tot een flinke groei van het gemiddeld aantal apparaten met Wi-Fi connectiviteit in huishoudens: van 4,6 in augustus 2015, naar 5,1 in augustus 2016; een groei van 11 procent. 16 procent van de respondenten heeft aangegeven drie apparaten in huis te hebben, hierin zit geen verschil met 2015.

Alleenstaanden minste aantal Wi-Fi apparaten

Alleenstaanden hebben met een gemiddelde van 3,6 apparaten in het huishouden, het minste aantal Wi-Fi apparaten. In huishoudens van samenwonenden/gehuwden met thuiswonende kinderen staat het gemiddeld aantal apparaten met Wi-Fi op 6,4. Het aantal apparaten in huishoudens van stellen zonder thuiswonende kinderen is 4,5.

Naarmate het inkomen hoger is, groeit het aantal Wi-Fi apparaten binnen een huishouden. Zo heeft een huishouden met een gezamenlijk inkomen van meer dan 2x modaal (> € 80.000) gemiddeld zeven apparaten in huis. In huishoudens waar het inkomen onder het modaal ligt (< € 30.000) ligt het gemiddelde op 4,4.

Bron: Telecompaper