Nieuwe Alcatel-Lucent Enterprise OmniSwitch 6450 modellen beschikbaar

Omniswitch 6450

De Alcatel-Lucent Enterprise OmniSwitch 6450 serie is uitgebreid met diverse nieuwe modellen. Voor de OmniSwitch 6450 modellen is een nieuwe ‘M’ reeks geïntroduceerd waarbij de Metro functionaliteit standaard wordt ondersteund. Daarnaast wordt er een ‘X’ reeks geïntroduceerd waarbij de switch standaard 10 Gigabit poorten heeft.

Daarnaast is er voor de OmniSwitch 6450 en 6450 een nieuwe firmware beschikbaar. Het gaat hierbij om versie AOS 6.6.5.170 R02 GA Release.  De nieuwe firmware, ondersteunende software en manuals kunt u vinden op onze supportpagina.

Nieuwe OmniSwitch 6450 Metro (M) en 10-Gigabit (X) Switches

De nieuwe ‘M’ modellen ondersteunen naast de functionaliteiten die de OmniSwitch 6450 biedt nu ook de functionaliteit dat de Metro functionaliteit standaard ondersteund wordt. De nieuwe ‘X’ modellen ondersteunen dezelfde functionaliteit als de niet-‘X’ modellen met de toevoeging dat deze standaard voor 10-Gigabit geschikt zijn. Let op dat bij stacken ‘M’ modellen met andere ‘M’ modellen een stack kunnen vormen of met niet-‘M’ modellen die een Metro license hebben geactiveerd.

Beschikbare nieuwe modellen 

Nieuwe firmware 

De nieuwe AOS 6.6.5.170 Ro2 GA relase biedt diverse nieuwe toepassingen en verbeteringen. Hieronder vindt u een overzicht van deze functionaliteiten.

Tabel nieuwe OS firmware

Ethernet OAM Remote Fault Propogation

Remote Fault propagation (RFP) verspreidt verbindingsfout gebeurtenissen in het interface dat aan een MEP (Maintenance End Point) verbonden is. Op het moment dat er een fout voor een MEP ontdekt is, wordt het MEP interface afgesloten. In tegenstelling tot andere schendingsmechanismen die de verbinding in stand houden als een interface afgesloten wordt, zal dit fout verspreidingsmechanisme effectief de verbinding afsluiten zodat het tegenoverliggende eind van de verbinding ook ontdekt dat de verbinding verbroken is.

Deze toepassing is op basis van MEP te configureren en wordt alleen ondersteund voor MEPs die verbonden zijn. Remote Fault Propagation registreerd alleen verlies van verbinding en afgelegen MAC defecten.

CVLAN invoeging met Loopback0 Interface

Deze toepassing verandert frames zonder VLAN tag in frames met een dubbel VLAN tag in het provider netwerk zodat ICMP tussen de eindpunten gaat werken. De frames moeten op het klanten netwerk altijd zonder VLAN tag zijn. Dit zal worden gewaarborgd met behulp van dubbele push en dubbele pop operaties. De dubbele push vind plaatst op de UNI (User Network Interface) poort om zowel het CVLAN als het SVLAN tag in het uitgaande packet te pushen. De dubbele pop vind plaats op de NNI (Network-to-Network Interface) poort om beide tags te verwijderen die bij het verlaten van de UNI poort aan het packet toegevoegd zijn.

Multicast Dynamic Control

In AOS worden IPv4 en IPv6 multicast protocols standaard naar de CPU gekopieerd. Hoge CPU belasting heeft gebruikelijk invloed op de normale afhandeling van OmniSwitch protocols als LACP of ERP.

Deze toepassing is geïntroduceerd om het afhandelen van IPv4 multicast protocollen te controleren en daarmee deze hoge CPU belasting op te lossen. Het verwerken van alle IPv6 multicast protocollen wordt gecontroleerd door de aanwezigheid van een IPv6 interface.

  • Geen IPv6 interface geconfigureerd – alle protocollen in de ff02:0::/32 reeks worden transparant doorgestuurd en niet naar de CPU gekopieerd.
  • Ten minste één IPv6 interface geconfigureerd – alle protocol pakketten in de ff02:0::/32 reeks worden naar de CPU gekopieerd op alle VLANs ongeacht het vlan waarop het IPv6 interface geactiveerd staat.

MLD pakketten worden ip basis van de globale IPMS status naar de CPU gekopieerd. Als IPMS globaal aan staat worden MLD pakketten naar de CPU gekopieerd. Als IPMS globaal uit staat worden MLD pakketten niet naar de CPU gekopieerd.

Network Address Translation

Network Address Translation (NAT) is een toepassing die het mogelijk maakt dat een IP netwerk van een organisatie voor de publieke kant een ander IP adressen reeks gebruikt dan het daadwerkelijk gebruikt. Hiermee staat NAT toe dat een organisatie die private adressen reeksen gebruikt (lokale adressen) en daardoor niet toegankelijk is voor de Internet route tabellen, te verbinden met het Internet door deze reeksen te vertalen naar een globaal routeerbare adressen reeks die toegankelijk is vanaf het Internet. NAT maakt het ook voor organisatie mogelijk her-adreseringsstrategieën te ontwikkelen waarbij veranderingen in het lokale IP netwerk tot een minimum beperkt kunnen blijven. NAT staat beschreven in RFC 1631.

Network Address Translation (NAT) wordt gebruikt om een bron- of doel IP adres naar een ander adres te vertalen. Een enkel adres kan herschreven worden, of een heel subnet of een lijst met adressen kan naar een groep adressen herschreven worden.

RCL (Zero-Touch) – DHCP Server Prioriteit

Deze toepassing verandert het Automatic Remote Configuration DHCP client proces op een OmniSwitch om prioriteit te verlenen aan een DHCP response van de OV Client Server. Als een DHCP response van een DHCP server op VLAN 1 ontvangen wordt anders dan die van OmniVista, dan wordt deze response tijdelijk opgeslagen. De DHCP client zal 30 seconden blijven wachten of er een response binnen komt van een OmniVista DHCP server met een hogere prioriteit.

  • Prioriteit 1 – OmniVista DHCP server (VSI = alcatel.nms.ov2500)
  • Prioriteit 2 – OXO DHCP Server – (VSI = alcatel.a.a4400.0)
  • Prioriteit 3 – Alle andere DHCP servers
  • Als er binnen 30 seconden geen response van de OmniVista DHCP server ontvangen is, wordt het opgeslagen response toegepast. Als er een response van de OmniVista DHCP server ontvangen is, wordt deze direct toegepast.

Dying Gasp verbetering

Het Power Supply Type veld in de Dying Gasp trap is bijgewerkt waarbij een extra waarde (3) is toegevoegd. Deze waarde geeft aan dat de switch opnieuw opgestart is als gevaolg van een software-reload.

Warm/Cold Start Indicatie

De Warm / Cold Start traps zijn verbeterd zodat een Warm start trap verstuurd wordt in alle gevallen waarbij de reboot geïnitieerd door de AOS software. Alle andere typen reboot zoals power cycle worden gezien als Cold start. Daarnaast wordt er een trap verstuurd voor iedere unit in een stack met uitzondering van units in pass-through modus.

PoE Monitoring en Reset

Een AOS update is opgenomen om de PoE functionaliteit automatisch te resetten nadat deze uitgeschakeld is geweest als gevolg van een onverwachte piekbelasting. Hierdoor is een handmatige PoE reset of een reboot van het systeem niet langer nodig. De PoE reset zal alle aan de switch aangesloten PDs (Powered Devices) opnieuw opstarten. Er wordt zowel in het console scherm als de switch logs een log bericht weergegeven dat aangeeft dat een PoE reset plaatsgevonden heeft.