Nieuwe firmware voor de Instant Access Point biedt vele nieuwe functionaliteiten

tech-update

Voor de Instant Access Points (IAP’s) van Alcatel-Lucent Enterprise is er nu een nieuwe firmware beschikbaar. Het gaat hierbij om de AOS-W Instant 6.4.3.4-4.2.1.0. Naast de gebruikelijke bugfixes en updates zijn er diverse nieuwe functionaliteiten aan deze release toegevoegd. Deze nieuwe firmware is te downloaden op onze supportpagina.

De volgende functionaliteiten zijn nu beschikbaar voor de Instant Access Points:

Ondersteuning voor cel grootte verminderingsfunctie op OAW-IAP

De cel grootte verminderingsfunctie maakt het mogelijk omgevingen met een hoge dichtheid aan gebruikers te beheersen en gelijktijdig de algehele prestaties en capaciteit van het systeem te verhogen door het ontvangst dekkingsgebied van het OAW-IAP te verkleinen. Hierdoor vermindert de co-channel interferentie en wordt het channel hergebruik geoptimaliseerd. Deze functie kan via de CLI geconfigureerd worden.

Ondersteuning voor het configureren van tot 16 Captive Portal profielen

Vanaf Instant 6.4.3.4-4.2.1.0 kunnen er tot 16 externe Captive Portal profielen geconfigureerd worden. Een nieuwe optie die Switch IP heet is toegevoegd om het VC IP als de Switch IP in in de externe captive portal redirect URL te gebruiken.

Time Based Services

Vanaf Instant 6.4.3.4-6.2.1.0 kunnen gebruikers tijdbereik profielen configureren via de OAW-IAP GUI en CLI. Deze tijdbereik profielen kunnen op een OAW-IAP ingesteld worden om alleen toegang tot een SSID te verlenen of te ontzeggen tijdens een vooraf bepaalde periode.

XML-API Server Configuratie verbetering

Vanaf de Instant 6.4.3.4-4.2.1.0 release kunnen gebruikers tot 8 XML API server vermeldingen configureren op een OAW-IAP. Het is ook mogelijk XML API verzoeken aan te maken met bijpassende authenticatie commando’s.

Uplink Bandbreedte Monitoring

OAW-IAP gebruikt Iperf3 als een TCP of UDP Client om snelheidstesten uit te voeren en de bandbreedte van een uplink te meten. Iperf3 loopt op het VC IP van het cluster en de resultaten van de speedtest worden naar ALE gepubliceerd. Er kan voor gekozen worden om de speedtest bij het opstarten uit te voeren en daarnaast op specifieke tijdsintervallen via de CLI configuratie modus of een speedtest op ieder gewenst moment uit te voeren door gebruik te maken van de CLI Privileged EXEC modus.

Modulatie snelheid configuratie

In Instant 6.4.3.4-4.2.1.0 wordt het via de CLI mogelijk gemaakt om modulatie snelheden voor een radio band aan- of uit te zetten, en ten behoeve van een High Throughput (HT) Modulation and Coding Scheme (MCS) set en een combinatie van VHT MSC en spatial streams als een VHT MCS snelheid set voor een SSID profiel. Bijvoorbeeld: de 802.11g band ondersteund de 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 en 54 Mbps modulatie snelheden sets en de 802.11a band de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps modulatie snelheden sets. De OAW-IAP CLI biedt nu de mogelijkheid in te stellen welke van deze modulatie snelheden per band gebruikt worden.

Het is ook mogelijk een HT MCS snelheid set te configureren zodat het SSID niet de uitgeschakelde MCS snelheden lijst aan 802.11n clients broadcast. Voor 802.11ac clients gebruiken maar 10 MCS snelheden die in de 802.11ac modus ondersteund worden, een combinatie van VHT MSC en spatial streams om de ondersteunde MCS snelheden aan te geven.

De volgende configuratie parameters zijn geïntroduceerd in het wlan ssid-profile commando om het administrators mogelijk te maken de modulatie snelheden, HT MSC en VHT MCS te configureren:

  • a-basic-rates
  • a-tx-rates
  • g-basic-rates
  • g-tx-rates
  • supported-mcs-set
  • vht-support-mcs-map

Very High Throughput Configuratie

In Instant 6.4.3.4-4.2.1.0, IAP’s maken het mogelijk om de Very High Throughput (VHT) functie aan- of uit te zetten op apparatuur die VHT ondersteund. VHT staat standaard aan op 802.11ac series IAP’s. Niettemin is het mogelijk om VHT uit te zetten als het wenselijk is de 802.11ac IAP’s als 802.11n IAP’s te laten functioneren. Het is mogelijk VHT op een SSID of 5 GHz radio profiel te configureren. Als VHT op een SSID uitgezet wordt, is deze configuratie alleen toepasbaar op clients die met dit SSID verbinden. Door VHT op het 5 GHz radio profiel te configureren, wordt VHT aan- of uit gezet voor alle SSID’s.

U-APSD Support voor WMM Clients

Om batterijduur te verlengen en powersave mogelijk te maken voor WLAN clients ondersteunen IAP’s nu Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD) voor de clients die WMM ondersteunen. De U-APSD of de WMM power save functie is standaard aangezet voor alle SSID’s.

DHCP handhaving

Admins kunnen nu clients blokkeren die geen IP adres via DHCP verkrijgen door de enforce-dhcp parameter in het wlan ssid-profile commando te gebruiken.