Ruckus Technologie

Ruckus Technologie

Het unieke aan de Smart Wi-Fi van Ruckus zijn de technologieën die geïntegreerd zijn in de apparatuur. Hierdoor zijn de producten in staat om elke omgeving te voorzien van een snel en betrouwbaar netwerk met hoge doorvoersnelheden.

BeamFlex

Traditionele wireless antennes zijn ofwel omnidirectional, waarmee de signalen in alle richtingen worden verzonden, of directional, waar de signalen maar in één richting worden verzonden. Ruckus BeamFlex Adaptive Atenna technologie gebruikt een meer flexibelere aanpak. De BeamFlex technologie zorgt ervoor dat de richtantennes in de Ruckus Access Points in verschillende patronen worden opgeschakeld om het ideale pad te creëren richting de gebruikers. Deze slimme antennes luisteren naar waar de gebruikers zich in de locatie bevinden en zenden hier het Wi-Fi signaal naar toe. Zo wordt voortdurend het meest optimale pad richting de gebruikers verstuurd. BeamFlex is de eerste Adaptive Antenne technologie die zowel het bereik, doorvoersnelheden en netwerkcapaciteit maximaliseert.

BeamFlex+ is een verbeterde versie van BeamFlex. BeamFlex+ biedt adaptieve ondersteuning aan mobiele apparaten. BeamFlex+ stelt antennes in staat zich aan te passen aan de oriëntatie van het clientapparaat, naast de locatie van het clientapparaat. Deze slimme antennes houden bovendien rekening met veranderingen in de omgeving. Met BeamFlex+ kunnen er meer gebruikers op één access point. Daarnaast zijn de Wi-Fi signalen sterker op langere afstanden, omdat er mindere storingen zijn.

BeamFlex is niet het zelfde als beamforming, waarbij BeamFlex de antenne de richting aanpassen aan de locatie van het apparaat en beamforming werkt via radio signalen. Ruckus combineert beide technologieën van beamforming en BeamFlex om de maximale prestatie mogelijk te maken. BeamFlex heeft wel zijn voordelen zo werkt BeamFlex met elke 802.11 standaard client en beamforming heeft een 802.11ac client nodig. Ook is de BeamFlex accurater in de juist locatie van het apparaat zoeken, dit verminderd de storing met andere radio stralen.

Betere prestaties en bereik

Het beste signaal

Continu automatische optimalisatie

Maximale bandbreedte en dekking

ChannelFly

Voor een volledig beheer en het dynamisch managen van de kanalen heeft Ruckus ChannelFly ontwikkeld. ChannelFly is speciaal ontwikkeld om aan de groeiende vraag naar betrouwbare Wi-Fi prestaties binnen drukke RF-omgevingen te voldoen. ChannelFly is ontwikkeld op basis van ervaringen uit het verleden met carrier WLAN oplossingen, waar access points goede capaciteit moeten leveren in drukke omgevingen en kanalen vaak druk bezet zijn. Met ChannelFly worden alle beschikbare kanalen onderzocht en op basis van beschikbare capaciteit worden de apparaten toegewezen aan beschikbare kanalen.

ruckus-wireless-channelfly
ruckus-wireless-smart-mesh-networking

SmartMesh Networking

SmartMesh is de eerste Wi-Fi meshing aanpak die de gerichte antennetechniek, geavanceerde RF-routing en een gecentraliseerd beheer combineert. Hierdoor kunt u tegen lagere kosten een WLAN netwerk realiseren, zonder de unieke betrouwbaarheid van Ruckus Smart Wi-Fi te verliezen. Met SmartMesh reduceert u omslachtige RF planning en kostbare kabel backhau, omdat ethernetbedrading niet langer noodzakelijk is om individuele access points met elkaar te verbinden.

SmartCast

De SmartCast technologie van Ruckus combineert innovatieve technieken voor multicast verkeer, intelligente QoS en applicatie-bewuste prioritering. Hierdoor maakt Ruckus het mogelijk om topkwaliteit multimedia diensten te leveren over Wi-Fi. SmartCast scheidt multicast video verkeer van het andere verkeer, om QoS op deze diensten te kunnen garanderen.

ruckus-wireless-smartcast
ruckus-wireless-wifi-calling

Seamless Voice Mobility

Seamless Voice Mobility maakt het mogelijk om wireless LAN tunneling voor Voice over Wi-Fi en 802.1X fast roaming te bieden. Voice apparaten zijn extreem gevoelig voor vertragingen en storingen. Een betrouwbare en niet wegvallende verbinding is van essentieel belang. Middels Seamless Voice Mobility wordt er dankzij Layer 3 tunneling en key chaching technieken een betrouwbare verbinding gecreëerd. Middels fast roaming gaat de verbinding niet verloren wanneer gebruikers zich door een locatie heen bewegen.