Ruckus Wireless vertelt over Wi-Fi data

RuckusWireless

Het voornaamste doel van netwerkdata is het verbeteren van netwerkprestaties en uiteindelijk het aansturen van bedrijfsdoelstellingen. Door middel van data-analyses kan inzicht verkregen worden in de functionaliteit van het netwerk en het gedrag van gebruikers. Dit zijn gegevens waar netwerkbeheerders eerder nog geen toegang tot hadden en nu gebruikt kunnen worden om moeilijke vraagstukken op te lossen, beslissingen te nemen over de infrastructuur van het netwerk en IT middelen effectiever in te zetten.

Voor service providers draait het allemaal om Wi-Fi

Wi-Fi is essentieel geworden voor service providers wereldwijd. Er wordt verwacht dat het altijd beschikbaar is en snel genoeg om verschillende bedrijfsapplicaties goed te kunnen ondersteunen. Van service providers wordt verwacht dat ze betaalbare Wi-Fi beschikbaar maken voor bedrijven en consumenten en toch winstgevend zijn. Bedrijven zijn afhankelijk van de tevredenheid van hun klanten en de kwaliteit van de Wi-Fi service die zij leveren. Als klanten een vermindering van kwaliteit merken, heeft dit direct effect op het bedrijf.

Het verzamelen en analyseren van Wi-Fi data kan service providers helpen de kwaliteit van het netwerken en de services in de gaten te houden en KPI’s te meten. Tevens kunnen service providers de data ook gebruiken om de operationele efficiëntie te verbeteren en de juist netwerk Service Level Agreement (SLA’s) te onderhouden. Het doel daarbij is om een zo optimaal mogelijk aantal access points in te zetten om zo verzekerd te zijn van deze SLA’s. Ten derde kan Wi-Fi data ook gebruikt worden om Tx power levels te configureren op access points om zo de interferentie te verminderen en Wi-Fi prestaties te verbeteren. Helaas kan het verzamelen en analyseren van data een enorme uitdaging zijn wanneer dit handmatig gedaan moet worden, waardoor het veel vraagt van service providers.

Enterprises willen betere efficiëntie en minder kosten

Wi-Fi netwerken groeien constant, terwijl IT personeel en het beschikbare budget constant blijven of zelfs verminderen. Enterprises worden uitgedaagd om de kwaliteit van de Wi-Fi infrastructuur te waarborgen, terwijl de vraag naar betere SLA’s constant groeit. IT afdelingen komen onder druk te staan wanneer ze met weinig personeel de efficiëntie moeten verhogen en de kosten van een infrastructuur moeten verminderen.

Ruckus SmartCell Insight (SCI)

Ruckus biedt een oplossing: SmartCell Insight. SCI biedt inzicht in uw Ruckus infrastructuur welke gebruikt kunnen worden bij het nemen van weloverwogen en goed geïnformeerde beslissingen. Als SCI wordt ingezet in samenwerking met Ruckus controllers en access points, zullen bedrijven in staat zijn de operationele efficiëntie van de Wi-Fi infrastructuur te verbeteren, de kosten te verminderen en de algehele winstgevendheid van het bedrijf te vergroten.

Lees hier het volledige artikel van Ruckus Wireless →