Slechts 19% Nederlanders gebruikt Wi-Fi alleen thuis

Openbaar Wi-Fi

Uit een halfjaarlijkse meting van Telecompaper blijkt dat slechts één op de vijf Nederlanders Wi-Fi alleen thuis gebruikt. Het aantal Nederlanders dat buiten de deur gebruik maakt van gratis aangeboden Wi-Fi met of zonder wachtwoord vertoont een voortdurende groei. Toegang tot internet via Wi-Fi buiten de deur –voor smartphone, tablet of laptop – wordt gemeengoed in Nederland. Horecazaken, retailers, openbaar vervoerders, onderwijsinstellingen bieden steeds vaker gratis toegang tot Wi-Fi. Een toenemend aantal stadscentra wordt ook voorzien van gratis toegang tot Wi-Fi.

62% Nederlanders gebruikt gratis Wi-Fi met wachtwoord

Bij de meest recente meting van Telecompaper, in het derde kwartaal van 2015, blijkt dat 62 procent van de Nederlanders minimaal één keer in het afgelopen halfjaar gebruik heeft gemaakt van gratis toegang tot Wi-Fi met behulp van een wachtwoord. Dat kan bij familie of vrienden zijn, of bijvoorbeeld in een openbare gelegenheid. Nog eens 41 procent van de Nederlanders heeft het afgelopen half jaar wel eens gebruik gemaakt van Wi-Fi-toegang buiten de deur zonder wachtwoord (zoals via OV-aanbieders of retailers). Het overige gebruik van Wi-Fi buitenshuis is vrij beperkt. Acht procent heeft dit het afgelopen half jaar wel eens gedaan via een Wi-Fi-netwerk van zijn provider. Nog eens zeven procent heeft de afgelopen zes maanden minimaal één keer gebruik gemaakt van tijdelijke, betaalde toegang tot Wi-Fi.

Wi-Fi-gebruik alleen thuis daalt sterk

19 procent van de Nederlanders (19%) maakte het afgelopen halfjaar geen gebruik van Wi-Fi-toegang buiten de eigen woning. Er is echter sprake van een duidelijk dalende lijn de afgelopen vier jaar, wat logisch is wanneer bedacht wordt dat er in die periode steeds meer (gratis) alternatieven buitenshuis zijn gekomen. In het tweede kwartaal van 2011 gaf 58 procent van de Nederlanders boven de twaalf jaar aan in het voorafgaande half jaar niet buiten de deur gebruik gemaakt te hebben van Wi-Fi-toegang. In het eerste kwartaal van 2014 was dit percentage al gehalveerd.

Bekijk het gehele onderzoek op de website van Telecompaper

Veilig gebruik van Wi-Fi

Bij het aanbieding van een openbaar Wi-Fi netwerk is belangrijk dat gebruikers hier veilig gebruik van kunnen maken en dat het netwerk beheerd wordt. Zo kunt u uw netwerk voorzien van een wachtwoord en deze persoonlijk met de gewenste gebruikers communiceren. Bij een open netwerk zijn er voor het authentiseren van gebruikers diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een captive portal. Hier kunt u gebruikers laten inloggen met hun persoonlijk gegevens. Bij een open netwerk worden deze gegevens gekoppeld aan het MAC-adres van het device van de gebruiker, waardoor zij bij een volgende keer inloggen automatisch herkent worden. Ook is het mogelijk om de captive portal te koppelen aan een RADIUS server waarin de gegevens (en rechten) van de gebruikers vooraf worden vastgelegd. Hiermee kunnen vooraf profielen op het netwerk aangemaakt worden met de gewenste rechten, terwijl gasten op het netwerk bijvoorbeeld na authenticatie wel gebruik kunnen maken van het netwerk maar met minder rechten.

Wilt u meer kennis van de aandachtspunten bij het bieden van een open Wi-Fi verbinding? Tijdens onze LAN Fundamentals Training voorzien wij u van informatie over authenticatie en encryptie van Wi-Fi netwerken. Ook kunt u voor persoonlijk advies contact zoeken met ons via sales@alcadis.nl en 030 – 65 85 125.