Berichten

College De Heemlanden

College De Heemlanden voorzien van Wi-Fi met Ruckus Wireless

Casestudy College de Heemlanden - Accensys Ruckus

Accensys heeft College De Heemlanden in Houten voorzien van een nieuw Wi-Fi netwerk met de producten van Ruckus Wireless. Doordat het oude netwerk niet meer voldeed aan het groeiende aantal apparaten, is er in 2014 een heel nieuw netwerk opgeleverd. Alle leerlingen en medewerkers kunnen nu gebruik maken van een betrouwbaar Wi-Fi netwerk.

Middelbare school College De Heemlanden beschikt over 8467 m2, 60 lokalen, 1600 leerlingen en 160 medewerkers. Vandaag de dag nemen alle leerlingen en medewerkers ieder hun eigen apparaat mee waarvoor zij gebruik willen maken van Wi-Fi. De vernieuwing van het Wi-Fi netwerk zorgt er nu voor dat dit voor iedereen mogelijk wordt. Accensys heeft door middel van diverse metingen de juiste inrichting en juiste apparatuur van het netwerk kunnen vaststellen. Hiermee wordt er voldoende dekking en doorvoersnelheden geboden om alle gebruikers gelijktijdig te ondersteunen.

Inrichting netwerk

Het Wi-Fi netwerk heeft ervoor gezorgd dat er overal dekking en voldoende capaciteit wordt geboden binnen de gehele school. Uitdagende punten hierbij waren de aula, waarbij het vaak gebeurd dat er vele leerlingen aanwezig zijn die gebruik willen maken van het Wi-Fi netwerk, en de verbinding naar de bibliotheek. De bibliotheek bevindt zich op een paar honderd meter van College De Heemlanden. Hier beschikken zij over een ruimte waar zij diverse lessen verzorgen en de leerlingen kunnen studeren. Door middel van de ZoneFlex 7731 Point-to-Point is deze verbinding gerealiseerd. Deze Point-to-Point Bridge biedt de mogelijkheid om over lange afstanden tot wel 16km een Wi-Fi verbinding te realiseren zonder dat de capaciteit van het netwerk verloren gaat.

Binnen College De Heemlanden is er door middel van de ZoneFlex 7372, ZoneFlex 7982 en ZoneFlex R700 een stabiel netwerk opgeleverd. Deze access points zijn in staat om alle leerlingen en medewerkers tegelijk te ondersteunen. Met de gepatenteerde Smart Wi-Fi technologie maakt Ruckus Wireless het mogelijk om veel capaciteit en dekking voor de vele gelijktijdige gebruikers te bieden. Deze access points maken gebruik van de BeamFlex+ technologie. Deze technologie zorgt ervoor dat het meest ideale pad naar de gebruiker wordt gecreëerd waarmee interferentie wordt omzeild. Dit resulteert op een betere performance.

Het netwerk wordt door middel van diverse SSID’s gescheiden waarmee er onderscheid wordt gemaakt onder de leerlingen, medewerkers en bezoekers op College De Heemlanden. Daarnaast is er op de access points die in de gymzalen zijn geïnstalleerd een netwerk beschikbaar gesteld voor de sportverenigingen die van deze zalen gebruik maken.

Lees hier de gehele business case van College De Heemlanden →