Berichten

Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 5 Wi-Fi apparaten

Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 5 apparaten met Wi-Fi connectiviteit. Dat is 11 procent meer dan een jaar geleden. Nog slechts 6 procent van de Nederlandse huishoudens had in augustus 2016 één apparaat dat verbonden is met Wi-Fi. Een jaar eerder was dat nog iets minder dan 12 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper op basis van zijn Consumer Panel.

Het aantal devices met Wi-Fi connectiviteit is de afgelopen jaren sterk gestegen. 10 jaar geleden hadden mensen alleen een laptop in huis. Daar zijn nu tablets, smartphones en smart tv’s bij gekomen. Daarnaast heeft het smart-home concept zijn intrede gedaan, waarbij huishoudelijke apparatuur zoals thermostaten, verlichting en huishoudelijke apparaten verbonden worden met internet via Wi-Fi.

Telecompaper heeft deze week een rapport gepubliceerd over het smart home-segment: Smart Home Netherlands 2016. Hieruit is gebleken dat de adoptie van smart home-devices nog vrij traag toeneemt. In een recent artikel over slimme thermostaten blijkt op basis van Telecompaper-cijfers dat de slimme thermostaat de aanjager is van het smart home-segment in Nederland. Ruim 10 procent van de huishoudens heeft zo’n met Wi-Fi verbonden thermostaat die op afstand te bedienen is.

Ook het afgelopen jaar leidde de opkomst van meer Wi-Fi devices tot een flinke groei van het gemiddeld aantal apparaten met Wi-Fi connectiviteit in huishoudens: van 4,6 in augustus 2015, naar 5,1 in augustus 2016; een groei van 11 procent. 16 procent van de respondenten heeft aangegeven drie apparaten in huis te hebben, hierin zit geen verschil met 2015.

Alleenstaanden minste aantal Wi-Fi apparaten

Alleenstaanden hebben met een gemiddelde van 3,6 apparaten in het huishouden, het minste aantal Wi-Fi apparaten. In huishoudens van samenwonenden/gehuwden met thuiswonende kinderen staat het gemiddeld aantal apparaten met Wi-Fi op 6,4. Het aantal apparaten in huishoudens van stellen zonder thuiswonende kinderen is 4,5.

Naarmate het inkomen hoger is, groeit het aantal Wi-Fi apparaten binnen een huishouden. Zo heeft een huishouden met een gezamenlijk inkomen van meer dan 2x modaal (> € 80.000) gemiddeld zeven apparaten in huis. In huishoudens waar het inkomen onder het modaal ligt (< € 30.000) ligt het gemiddelde op 4,4.

Bron: Telecompaper

Nederlands huishouden heeft gemiddeld 5 Wi-Fi apparaten

Wi-Fi devices

Nederlandse huishoudens bezitten gemiddeld vijf apparaten die via Wi-Fi verbinding kunnen maken met internet. Omgerekend betekent dit dat er in Nederlandse huishoudens ruim 35 miljoen apparaten met Wi-Fi connectiviteit aanwezig zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Telecompaper Consumer Panel onder ruim 1.500 Nederlanders.

Het gaat bij apparatuur met Wi-Fi niet alleen om smartphones en tablets, maar ook om bijvoorbeeld tv’s, energiemeters en spelcomputers. 11 procent van de huishoudens heeft maximaal één apparaat met Wi-Fi in huis, terwijl 7 procent er tien of meer heeft. Gemiddeld komt dit neer op vijf apparaten met Wi-Fi connectiviteit per huishouden. Modems, routers en repeaters tellen niet mee, aangezien dit apparatuur is waarmee de internetverbinding wordt opgezet en niet apparatuur die de verbinding gebruikt.

Kinderen bepalende factor bij aantal Wi-Fi apparaten

Het hebben van kinderen blijkt een belangrijke bepalende factor te zijn voor het aantal Wi-Fi apparaten dat in een huishouden aanwezig is. Van de huishoudens zonder kinderen heeft 17 procent maximaal één zo’n apparaat in huis, tegenover slechts 4 procent van de huishoudens mét kinderen.

Aan de andere kant heeft slechts 2 procent van de kinderloze huishoudens tien of meer Wi-Fi apparaten in huis, bij huishoudens met kinderen ligt dit veel hoger: op 13 procent. Een huishouden zonder kinderen komt daarmee uit op gemiddeld vier WiFi-apparaten, terwijl er in een huishouden met kinderen gemiddeld zes WiFi-apparaten aanwezig zijn.

Wi-fi apparaten per huishouden

Inkomensgebaseerde verschillen

Ook tussen inkomensklassen zitten er duidelijke verschillen. Huishoudens met een inkomen dat onder modaal ligt, hebben gemiddeld vier Wi-Fi apparaten in huis. Vijf apparaten zijn er aanwezig in huishoudens met een modaal inkomen, net als in huishouden die tussen modaal en twee maal modaal inzitten. Huishoudens die twee of meer keer modaal verdienen, hebben gemiddeld zeven Wi-Fi apparaten in huis. 19 procent van deze huishoudens heeft er zelfs tien of meer (tegen 7 procent van alle huishoudens).

Bron: Telecompaper