Berichten

Wi-Fi onderzoek brengt noodzaak voor additionele spectrums zonder licentie aan het licht

Wi-Fi heeft zich de laatste twee decennia bezig gehouden met twee trends: vrijwel constante connectiviteit en de altijd-groeiende eis voor data. Allereerst heeft Wi-Fi zich geëvolueerd van een opkomende technologie tot een essentieel component van de telecommunicatie-infrastructuur. Gebruikers vertrouwen op Wi-Fi als hun nummer één bron voor internet, omdat Wi-Fi alomvattend en betaalbaar is en een verbinding biedt die geschikt is voor de meest voorkomende en opkomende applicaties. Ten tweede blijft de vraag naar data met een enorme vaart groeien. Naar verwachting zal IP verkeer de komende vijf jaar  bijna te verdrievoudigen, met de meerderheid van dat verkeer via Wi-Fi.

De groei van Wi-Fi
De beschikbaarheid van corresponderende niet-vergunde spectrumtoegang, heeft het tempo van de groei en acceptatie van Wi-Fi niet bij kunnen houden en Wi-Fi functionaliteiten zijn hier juist afhankelijk van. Het is geen verrassing dat de groei van het gebruik van Wi-Fi naar alle waarschijnlijkheid additionele spectrums zonder licentie nodig heeft om actuele en toekomstige processen te ondersteunen. De Wi-Fi Alliance erkend dit feit en heeft de opdracht gegeven om een onafhankelijke analyse uit te voeren om beter in te kunnen spelen op de toekomstige noodzaak van Wi-Fi spectrums.

De Wi-Fi Spectrum Needs Study
De Wi-Fi Spectrum Needs Study biedt een begrijpelijke analyse om het aantal kanalen dat nodig is om Wi-fi verkeer te ondersteunen, te bepalen. Het onderzoek evalueert twee scenario’s: de verwachte groei van verkeer en de potentiële onverwachte groei die gepaard gaat met nieuwe applicaties. Onder andere de volgende conclusies zijn uit het onderzoek gebleken:

  • Het immer groeiende aantal en diversiteit van Wi-Fi apparatuur, samen met de toenemende verbindingssnelheden en dataverkeer volumes, zullen de capaciteit van het spectrum wat momenteel beschikbaar is in de 5 GHz band in 2020 overstijgen.
  • Tussen 500 MHz en 1 GHz aan additionele spectrums in verschillende regio’s van de wereld, zullen in 2020 wellicht nodig zijn om de groei van Wi-Fi te ondersteunen.
  • Als de vraag naar Wi-Fi boven de verwachte groei uitstijgt, zal er meer spectrum nodig zijn tussen 1.3 GHz en 1.8 GHz in 2025. Ook zal het Wi-Fi spectrum 160 MHz wijde kanalen moeten blijven ondersteunen, wat noodzakelijk is om de groei van applicaties met intensieve bandwijdte te ondersteunen en maximale Wi-Fi voordelen te garanderen.

De Wi-Fi Spectrum Needs Study laat zien dat de verwachte groei in het gebruik van Wi-Fi in de nabije toekomst de beschikbare kanalen zonder licentie zullen uitputten en dat additionele spectrums nodig zijn om Wi-Fi functionaliteit te blijven garanderen op het niveau dat gebruikers verwachten.

Lees hier het volledige artikel van de Wi-Fi Alliance →