Berichten

16 procent Nederlanders gebruikt Wi-Fi alleen thuis

Nog slechts 16 procent van de Nederlanders maakt alleen thuis gebruik van een Wi-Fi verbinding. De afgelopen zes jaar is het percentage dat buitenshuis nooit gebruik maakt van een al dan niet betaalde Wi-Fi verbinding met 45 procentpunten afgenomen. Wel daalt de frequentie van het Wi-Fi gebruik buiten de deur licht volgens onderzoek van Telecompaper.

Nederlanders maken vooral gebruik van gratis Wi-Fi buiten de deur waarbij een wachtwoord gebruikt moet worden. 68 procent van de respondenten van het Consumer Insights-panel gaf aan dit in het eerste kwartaal van 2017 wel eens gedaan te hebben, tegen 22 procent zes jaar eerder. Vooral bij vrienden en familie, openbare of horecagelegenheden, wordt gebruik gemaakt van gratis Wi-Fi in combinatie met een wachtwoord.

Nog eens 37 procent van de respondenten gaf in het eerste kwartaal van 2017 aan gebruik te hebben gemaakt van gratis beschikbaar Wi-Fi buiten de deur waarvoor geen wachtwoord nodig was. Dit is onder meer Wi-Fi toegang in het openbaar vervoer of in publieke gelegenheden. De afgelopen zes jaar is dit percentage geleidelijk aan gegroeid, tot een hoogtepunt van 45 procent in het derde kwartaal van 2016.

Frequentie gebruik Wi-Fi buitenshuis daalt

Het gebruik van Wi-Fi buiten de deur wordt ook bepaald door de frequentie er van – hoeveel dagen per maand een bepaalde methode wordt gebruikt. Hier is in het derde kwartaal van 2016 een daling in geslopen. De daling is het scherpst bij betaalde Wi-Fi. Maakten mensen hier in het derde kwartaal van vorig jaar nog gemiddeld acht dagen per maand gebruik van, dat is een half jaar later gehalveerd naar vier dagen in de maand.

Bij de overige vormen van Wi-Fi gebruik buiten de deur is de daling veel minder scherp. Bij gratis Wi-Fi zonder wachtwoord en bij gratis Wi-Fi via een operator is er sprake van vergelijkbare aantallen dagen: 14 versus 13 dagen bij de eerste methode, 23 versus 21 dagen per maand bij de tweede. Gratis Wi-Fi met wachtwoord zag het aantal gebruiksdagen per maand dalen van 15 naar 12.

Bron: Telecompaper

Explosieve groei gebruik Wi-Fi buitenshuis in Nederland

Wi-Fi

Steeds meer Nederlanders maken ook buitenshuis gebruik van al dan niet betaalde toegang tot internet via Wi-Fi. 63 procent gebruikt buitenshuis gratis Wi-Fi met een wachtwoord (bijvoorbeeld bij vrienden of familie), terwijl vier op de tien Nederlanders het afgelopen half jaar wel eens gebruik heeft gemaakt van toegang tot internet via een niet met wachtwoord beschermde Wi-Fi hotspot. Dat blijkt uit cijfers van het Telecompaper Consumer Panel.

Er heeft een explosieve groei plaatsgevonden van het aantal Nederlanders dat buitenhuis gebruik maakt van gratis Wi-Fi met een wachtwoord (zoals bij vrienden of familie, in horecagelegenheden). Tussen mei 2011 en februari 2016 is er sprake van een verdrievoudiging, van 21 naar 63 procent van de Nederlanders die het afgelopen jaar op deze wijze wel eens online gingen.

Het aantal Nederlanders dat zonder een wachtwoord het voorafgaande half jaar wel eens gebruik heeft gemaakt van gratis Wi-Fi, stijgt eveneens. Tussen mei 2011 en februari 2016 is er sprake van bijna een verdubbeling, van 22 naar 41 procent.  Toegang tot gratis Wi-Fi zonder wachtwoord is vooral te vinden in openbare gelegenheden, in het OV en in een toenemend aantal stadscentra.

9 procent gebruikt Wi-Fi via eigen provider

Verder is er procentueel een vrij sterke groei van het aantal mensen dat met behulp van een wachtwoord gebruik maakt van een Wi-Fi hotspot van hun provider (zoals van KPN en Ziggo). Tussen mei 2011 en februari 2016 ging dit percentage van 2 naar 9 procent. De afgelopen twee jaar is dit vrij stabiel gebleven.

Logischerwijze is het aantal Nederlanders dat de afgelopen jaren alleen maar thuis via Wi-Fi online ging, navenant gedaald. In mei 2011 ging het hier nog om een meerderheid van 58 procent, in februari 2016 was dat nog slechts 18 procent.

65-plussers gebruiken vaker alleen Wi-Fi thuis

Per leeftijd bekeken valt op dat 28 procent van de 65-plussers enkel gebruik maakt van Wi-Fi binnenshuis. Ouderen maken ook minder vaak dan gemiddeld gebruik van gratis Wi-Fi zonder (35% versus 41% totaal) en met wachtwoord (54% versus 63% totaal). Jongere leeftijdsgroepen maken vaker gebruik van gratis Wi-Fi zonder wachtwoord. Bij 12-19 jarigen is dat bijvoorbeeld 45 procent tegen 41 procent gemiddeld.

Bron: Telecompaper