Berichten

SO Connect is klaar voor de nieuwe Europese privacywetgeving: GDPR

De GDPR, ofwel de General Data Protection Regulation, is een nieuwe Europese Privacywetgeving die het gebruik van persoonsdata door bedrijven transparanter moet maken. De nieuwe wet omtrent privacy gaat per 25 mei a.s. in. In de praktijk komt het er op neer dat er zorgvuldiger omgegaan moet worden met klantgegevens. Aangezien SO Connect met klantgegevens werkt, hebben zij diverse aanpassingen gedaan om aan deze wetgeving te voldoen.

SO Connect brengt fysieke locaties in contact met hun bezoekers. In het kader van deze nieuwe privacywetgeving hebben zij diverse wijzigingen aangebracht om de gegevens van de gasten nog beter te beschermen, en er zeker van te zijn dat de gegevens verzameldzijn in overeenstemming met deze nieuwe wetgeving. Wanneer er toestemming verleend is, kan de informatie alleen gebruikt worden wanneer de voorwaarden in acht worden genomen. Ziet de consument af van het delen van gegevens, dan moet dit gemakkelijk kunnen gebeuren. Ook SO Connect heeft hier de afgelopen tijd veel aandacht aan besteed.

Welke veranderingen heeft SO Connect ?

Om compliant te zijn, heeft SO Connect gedurende de afgelopen jaren een aantal veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste stappen die zij hebben ondernomen zijn:

  • Vernieuwd login portal met opt-in voor expliciete toestemming om de data te gebruiken
  • Verbeterde privacy policy
  • Nieuw datalek protocol
  • Nieuw data beveiligingssysteem
  • Aanstelling van een onafhankelijke “Data Privacy Officer”
  • Verwijdering van alle data van gebruikers onder de 16 jaar oud
  • Toegankelijke uitschrijfpagina
  • Mogelijkheid tot het weigeren van het delen van gegevens

Hoe is SO Connect GDPR compliant?

SO WIFI verzamelt gegevens van de gebruikers die inloggen op het Wi-Fi netwerk. In feite is SO Connect, het moederbedrijf van SO WIFI, degene die dus de gebruikers laat weten dat er gegevens verzameld worden voor het gebruik van de locatie waar men is ingelogd op het netwerk. Dat doen zij al maanden, dus bedrijven kunnen ook nadat de wet van toepassing is de gegevens die via SO WIFI worden verzameld gewoon blijven gebruiken.

Wilt u meer informatie over hoe SO Connect omgaat met de nieuwe Privacywetgeving?   Bekijk dan het artikel op website van SO Connect