Xclaim Wireless business case promo

case xclaim

Xclaim Wireless heeft een promo actie gelanceerd waarmee u in aanmerking kunt komen voor een aanzienlijk inkoopkorting. U krijgt deze korting wanneer u meewerkt aan een referentiecase, waarmee we gezamenlijk aan de naamsbekendheid van Xclaim Wireless werken. Op iedere twee aangeschafte access points ontvangt u de derde gratis.

Voorwaarden

  • Project moet bestaan uit minimaal 10 access points
  • Reseller en eindklant moeten instemmen met het uitwerken van een referentiecase
  • Hiervoor moeten vooraf een formulier met een aantal vragen ingevuld worden
  • Tot slot wordt hiervoor een telefonisch interview ingepland
  • Xclaim Wireless werkt de business case vervolgens uit
  • Alleen wanneer alle betrokken partijen tevreden zijn, wordt de case gecommuniceerd
  • Voor iedere twee aangeschafte access points ontvangt u de derde gratis (10 = 15, 12 = 18, etc.)
  • Het maximum aantal gratis access points is 25 per project
  • Deze actie loopt t/m 30 september, of totdat er wereldwijd 500 access points zijn weggegeven

Wanneer u gebruik wilt maken van deze promo dan kunt u contact met ons opnemen via sales@alcadis.nl of 030 – 65 85 125.