Wij helpen u graag bij de beste inrichting van uw Wi-Fi infrastructuur

alcadis-site-survey-services-banner

Alcadis biedt site survey services voor iedere locatie. Wij helpen u graag bij de beste inrichting van uw Wi-Fi infrastructuur.

Ons team

Alcadis beschikt over een gespecialiseerd team van Netwerk Engineers met kennis van IP-connectiviteit en Wi-Fi. Onze Engineers zijn getrainde professionals die o.a. CWNE, WiSE, ATP (Wireless Professional), ACSE (Networking), ACFE, SCCP (Security) en VCA gecertificeerd zijn.

Hoe gaan wij te werk?

Alcadis is gespecialiseerd in het ontwerpen van Wi-Fi infrastructuren. Samen met onze partners hebben wij voor de meest complexe situaties succesvol een netwerk opgeleverd. Om een gedegen advies over de te kiezen hardware en de inrichting van het netwerk te kunnen geven, is het cruciaal om eerst de locatie en de wensen/eisen van het netwerk inzichtelijk te maken. Dit kan met onze Site Survey Services.

Op basis van een intakeformulier adviseren wij welk van onze site survey services het beste bij een situatie aansluit.  Afhankelijk van de grootte van het project, het soort locatie en de verwachting van het netwerk, bieden wij verschillende site survey service producten aan. Zodoende hebben wij altijd een passend oplossing voor elk type locatie. Mocht uw situatie dermate afwijken dat een standaard product naar onze mening niet passend is, dan gaan we graag met u in overleg om een maatwerk oplossing te realiseren.

Predictive Site Survey
On-Site Meting
On-Site Nameting
Troubleshooting

Predictive Site Survey

Toepasbaarheid: de predictive site survey is onder andere toepasbaar in kantoorpanden, retail, scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen, evenementlocaties, bioscopen en theaters, horeca, etc.
Oplevering: de predictive survey wordt opgeleverd als een rapportage voorzien van een heatmap en kitlist.
Doorlooptijd: de doorlooptijd is 5 werkdagen na verstrekking opdracht.

Alcadis is gespecialiseerd in het uitvoeren van predictive site surveys. Met een predictive site survey is het mogelijk om de draadloze dekking in te schatten zonder daadwerkelijk een meting op locatie uit te hoeven voeren. Dit is uitermate handig als u:

 • Een standaard omgeving heeft.
 • bezig bent met een netwerkproject op een locatie die tijdelijk is gesloten.
 • de situatie in kaart wilt brengen van gebouwen die nog niet gebouwd zijn.
 • een nieuw netwerkproject heeft binnengehaald, waarvoor u advies wilt over de juiste inrichting van het netwerk.
 • een gegronde what-if analyse wilt uitvoeren voor bestaande locatie die niet eenvoudig kunnen worden gewijzigd.

De predictive site survey is een ontwerp van een Wi-Fi design gebaseerd op:

 • Plattegronden van desbetreffende locatie.
 • De slimme Wi-Fi design software Ekahau die de dekking van het Wi-Fi netwerk berekent.
 • Wensen en eisen met betrekking tot dekkingsgebied, aantal gebruikers en gewenste toepassing.
 • De interpretatie van ervaren netwerk designers die de input vanuit de klant (functie van de verschillende ruimtes, het te verwachten aantal mensen per ruimte, etc.) vertalen naar een solide design.

Dit levert uiteindelijk een heatmap op waarin de geschatte dekking van het Wi-Fi netwerk per verdieping wordt weergegeven met bovendien een kitlist van de benodigde apparatuur.

On-site Meting

Toepasbaarheid: stadscentra, evenemententerreinen, campings, bungalowparken, strand, sportcomplexen, land- en tuinbouw, boerderijen, daklocaties (Point-to-Point), luchthavens, openbaar vervoer, stadions, cruiseschepen (ook offshore), snelwegen, etc.*
Oplevering: de on-site site survey wordt opgeleverd als een uitgebreide rapportage voorzien van een heatmap en kitlist.
Doorlooptijd: na verstrekking van de opdracht wordt binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen. De engineer zal maximaal 1 werkdag on-site zijn.
Reistijd: de reistijd is inbegrepen in dit product.
Extra: het is ook mogelijk om performancetesten met Wi-Fi apparatuur uit te laten voeren om te bepalen wat de meest geschikte hardware, locatie en settings voor de access points zijn.

De on-site site survey wordt op locatie uitgevoerd. Alvorens dit te doen wordt initieel altijd een intake uitgevoerd. Deze dient als basis voor het verzamelen van de noodzakelijke informatie en tevens het bepalen van de te kiezen opstelpunten voor de validatiemetingen. Eén van onze engineers komt op locatie om diverse metingen uit te voeren waarmee we het radio spectrum in beeld brengen en de mogelijk aanwezige storingsbronnen detecteren. Onze bevindingen en adviezen verwerken we vervolgens in een uitgebreide rapportage met daarin diverse heatmaps van de locatie.

*De on-site site survey kan ook expliciet op verzoek worden uitgevoerd indien u van mening bent dat de predictive site survey service niet passend is voor uw situatie.

On-site Nameting

Toepasbaarheid: op alle bestaande Wi-Fi deployments
Oplevering: de on-site site survey wordt opgeleverd als een uitgebreide rapportage voorzien van een as-built heatmap en advies indien verbeteringen gezien worden.
Doorlooptijd: na verstrekking van de opdracht wordt binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen. De engineer zal maximaal 1 werkdag on-site zijn.
Reistijd: de reistijd is inbegrepen in dit product.

De on-site nameting is bedoeld om een gebouwde infrastructuur te valideren ten opzichte van het design waarop de bouw gebaseerd is. Eén van onze engineers komt op locatie om diverse metingen uit te voeren waarmee we het radio spectrum in beeld brengen en mogelijk aanwezige storingsbronnen detecteren. Onze bevindingen en adviezen verwerken we vervolgens in een uitgebreide rapportage met daarin diverse as-built heatmaps van de locatie

Troubleshooting

Toepasbaarheid: op alle bestaande Wi-Fi deployments
Oplevering: de on-site site survey wordt opgeleverd als een uitgebreide rapportage met daarin bevindingen, adviezen en overige, relevante informatie.
Doorlooptijd: na verstrekking van de opdracht wordt binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen. De engineer zal maximaal 1 werkdag on-site zijn.
Reistijd: de reistijd is inbegrepen in dit product.

De troubleshooting service (remote / onsite) is bedoeld om de bron van de door u gerapporteerde problematiek te achterhalen en op basis daarvan een corrigerend advies op te stellen. Na een eerste intake zal er een online meeting met de klant gepland worden om de case te bespreken. Vanuit deze meeting zal er een verder plan van aanpak besproken worden om te bepalen of remote dan wel onsite ondersteuning benodigd is.

(Remote) Troubleshooting kan vanuit eerste intake een indicatie geven qua benodigde stappen. De uiteindelijk benodigde tijd zal worden gebaseerd op nacalculatie of op basis van een offerte op maat. Bij aanmelding minimaal de volgende informatie beschikbaar stellen:

 • Contactgegevens klant
 • Contactgegevens eindklant
 • Situatie omschrijving / probleem omschrijving
 • Gebruikte apparatuur
 • Netwerk tekening
 • Overzicht locatie / plattegrond locatie / eventueel plaatsing van apparatuur