VoIP – Voice over Wi-Fi

voip-oplossing-banner-alcadis

Er wordt steeds meer gevraagd van netwerken, zowel draadloos als vast. Voice-over-Internet-Protocol (VoIP) is één van deze zware netwerkactiviteiten. Via het internet wordt bellen mogelijk gemaakt. Een trend die ook steeds meer wordt gebruikt, is het bellen via het draadloze netwerk, Voice over Wi-Fi of Wi-Fi Calling. Bij zowel VoIP als VoFi wordt de spraakinformatie in kleine pakketjes naar één of meerdere ontvangers gestuurd over het netwerk. Deze ontwikkelingen vragen om een betrouwbare en stabiele verbinding.

Voordelen

  • Besparing van kosten op de totale automatisering.
  • Besparing op bekabeling.
  • Verhoogt de bereikbaarheid en stelt medewerkers in staat mobiel te werken.
  • Geen kostbare telefooncentrale meer noodzakelijk.
  • Niet gebonden aan één telefonieplatform voor langere termijn.
  • Gemakkelijk aan te passen aan de wisselende wensen en behoeften.
  • Opties voor andere telefonie-applicaties zoals Skype.

Uitdagingen

Doordat deze zware netwerkactiviteiten via het netwerk worden uitgevoerd, kan dit technische uitdagingen met zich meebrengen. Er moet daarbij rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

  • Het effect van interferentie door obstakels binnen een omgeving kunnen funest zijn voor voice, terwijl het dataverkeer hier minder door beïnvloed wordt. De transmissiepaden tussen de access points en voice gebruikers moeten de weg van de minste weerstand kiezen om het maximale signaal te kunnen halen.
  • De Quality of Service moet worden behouden door de voice pakketjes te prioriteren boven de datapakketjes.
  • Wanneer de voice gebruikers bij VoFi roamen van het ene naar het andere access point, moet er continu herkenning en automatische authenticatie plaatsvinden. Het systeem moet een hoge mate van veiligheid kunnen garanderen met zo min mogelijk oponthoud. Daarbij dient de roaming te werken in een Layer 2 of 3 omgeving waardoor men de mogelijkheid heeft om te kiezen voor de juiste architectuur zonder de kwaliteit te beïnvloeden.

Voice over Wi-Fi oplossingen

Voor het bieden van Voice over Wi-Fi zijn consistentie en betrouwbaarheid van groot belang. De verbetering op het gebied van MIMO en Multi-User MIMO en de ontwikkelingen van 802.11ax (Wi-Fi 6) zullen de situatie van VoFI niet ten goede komen. Een hogere doorvoersnelheid verhoogt namelijk de kans op interferentie.

De belangrijkste technologieën die ervoor zorgen dat VoFi werkt, zijn smart antennes die geschikt zijn voor het minimaliseren van interferentie en het verhogen van de efficiëntie van het netwerk. Dankzij deze efficiënte manier van werken zal de batterij langer mee gaan en met het minimaliseren van interferentie en langzame verbindingen, heeft de gebruiker vaker de mogelijkheid om in de stand-by mode te gaan. Organisaties zoeken naar een betrouwbare WLAN met een voorspelbare Quality of Service (QoS), die niet alleen WMM ondersteunen, maar ook prioriteit per gebruiker kan managen. Hiervoor is een gecentraliseerde architectuur nodig met mogelijkheden tot key caching en die snelle, veilige roaming kan verzorgen op Layer 2 of 3.

alcatel-lucent-enterprise-logo

Advies over de inrichting van uw netwerk?

Alcadis kan u helpen bij de juiste inrichting van uw netwerkinfrastructuur ter ondersteuning van VoIP of VoFi. Meld uw project aan en wij helpen u hier graag bij.