Wi-Fi in de zorg

Wi-Fi in de zorg is minstens net zo belangrijk als in de horeca, het MKB of andere omgevingen. De technologie is niet alleen meer van belang om bewoners van een verzorgingstehuis of wachtenden in het ziekenhuis van een draadloze verbinding te voorzien. Wi-Fi maakt het ook mogelijk om snel toegang te krijgen tot elektronische patiëntdossiers, verbeterd de communicatie tussen medewerkers en verhoogd de snelheid van medische applicaties.

Echter, door het toenemende aantal gebruikers en applicaties die van Wi-Fi gebruikmaken, kan het netwerk ook overbelast raken. Dit kan allerlei onwenselijke situaties tot gevolg hebben. Een traag of wegvallend netwerk heeft een negatieve invloed op de efficiëntie van werkzaamheden, of erger nog: het kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. Denk aan een verpleegoproepsysteem dat via Wi-Fi gaat. De drie uitdagingen van een goede Wi-Fi verbinding in de zorg draaien dan ook voornamelijk om veiligheid, voldoende bandbreedte en een redundantie.

Veiligheid

In de gezondheidszorg gebruiken vaak veel mensen, zoals artsen, verpleegkundigen, patiënten en bezoekers, hetzelfde netwerk. Het netwerk veilig houden kan dan een flinke uitdaging zijn, zeker met de opmars van BYOD en mobiel werken. Hoewel zorginstellingen vrij moderne applicaties gebruiken, is de beveiliging van het netwerk vaak onderontwikkeld gebleven terwijl het waarborgen van medische en persoonlijke gegevens juist zo belangrijk is.

Gescheiden netwerken

Kenmerkend voor een netwerk in de zorg, is de noodzaak voor gescheiden netwerken. Medewerkers moeten in een veilige omgeving kunnen werken; gasten moeten niet zomaar in kunnen loggen op het netwerk van het personeel. Tevens moeten medewerkers de hoogste prioriteit krijgen wat betreft bandbreedte. Vervolgens kan de rest van de beschikbare bandbreedte verdeeld worden tussen gasten en patiënten.

Altijd verbinding

Het netwerk moet verschillende applicaties ondersteunen, waarbij het belangrijk is dat het netwerk niet hapert of wegvalt. Als een patiënt vanuit huis via een videogesprek een consultatie krijgt, moet de verbinding stabiel zijn. Patiëntdossiers moeten ten allen tijde beschikbaar zijn. Om nog maar niet te spreken van hartbewaking of andere cruciale applicaties. Kortom: het netwerk moet veel netwerkactiviteit verdragen, zonder te vertragen of weg te vallen.

De oplossing

Naast bovengenoemde uitdagingen vormen ook de moeilijke omgevingen een obstakel. Dikke muren en de aanwezigheid van een grote hoeveelheid elektrische apparaten zorgen voor interferentie en daardoor een slecht signaal. Gelukkig hebben wij in ons merkenportfolio de juiste oplossingen om een uitstekend draadloos netwerk mee op te zetten en te beveiligen.

alcatel-lucent-enterprise-logo

Succesvolle referenties

Bekijk onze referentiecases om een beeld te krijgen van succesvolle Wi-Fi implementaties in zorgomgevingen.