De predictive site survey: het perfecte alternatief voor site surveys op locatie

Predictive site survey

De uitvoering van een predictive site survey
De predictive site survey is een ontwerp van een Wi-Fi design gebaseerd op:

  1. Plattegronden van desbetreffende locatie.
  2. De slimme Wi-Fi design software Ekahau die de dekking van het Wi-Fi netwerk berekent.
  3. Wensen en eisen met betrekking tot dekkingsgebied, aantal gebruikers en gewenste toepassing.
  4. De interpretatie van ervaren netwerk designers die de input vanuit de klant (functie van de verschillende ruimtes, het te verwachten aantal mensen per ruimte, etc.) vertalen naar een solide design.
  5. Dit levert uiteindelijk een heatmap op waarin de geschatte dekking van het Wi-Fi netwerk per verdieping wordt weergegeven met bovendien een kitlist van de benodigde apparatuur.

De voordelen van een predicitive site survey

Met een predictive site survey is het dus mogelijk om de draadloze dekking in te schatten zonder daadwerkelijk een meting op locatie uit te hoeven voeren. Dit is uitermate handig als u:

  • binnenkort aan de slag gaat met een nieuw netwerkproject, waarvoor u advies wilt voor de juiste inrichting van het netwerk.
  • de situatie in kaart wilt brengen van gebouwen die nog niet gebouwd zijn.
  • een gegronde what-if analyse wilt uitvoeren voor bestaande locatie die niet eenvoudig kunnen worden gewijzigd.

Bijkomend voordeel is dat door de inzet van de software, de besparing in tijd en doordat de engineer geen reistijd naar de locatie heeft, de prijs van een predictive site survey een stuk lager ligt dan bij een site survey op locatie.

Alcadis heeft veel ervaring met het uitvoeren van predictive site surveys en bovendien hebben we gecertificeerd personeel in dienst. Echter blijft een predictive site survey een indicatie op basis van ingebrachte gegevens. Daarom is het altijd mogelijk om achteraf alsnog een site survey op locatie te doen ter validatie van de Wi-Fi dekking en om eventueel het netwerk verder te optimaliseren.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van een predicitive site survey?
Stuur een mail naar sales@alcadis.nl met meer informatie over uw netwerkproject en we voorzien u graag van een advies op maat.