Wet- en regelgeving Wi-Fi

alcadis-algemene-voorwaarden-banner

Regelmatig krijgen wij van onze partners vragen over de wet- en regelgeving omtrent Wi-Fi. Het Agentschap Telecom (AT) is de Nederlandse overheidsorganisatie die het gebruik van radiofrequenties in Nederland reguleert. Op basis van de informatie op de website van het AT heeft Alcadis de belangrijkste zaken die betrekking hebben op het aanbieden van Wi-Fi voor u op een rijtje gezet.

Wi-Fi is vergunningsvrij met een beperking op toegestaan uitzendvermogen

Het gebruik van draadloze communicatie (Wi-Fi) voor netwerken thuis of in bedrijfsgebouwen is vergunningsvrij als u gebruikmaakt van de daarvoor bestemde frequenties en als u voldoet aan de gebruiksvoorwaarden. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet met de regeling Gebruik van frequenties zonder vergunning 2015. In die regeling kunt u meer lezen over de voorwaarden en eisen over het gebruik van vergunningsvrije frequentieruimte. Ook staat in deze regeling welke frequenties u vergunningsvrij mag gebruiken.

CE-markering voor Wi-Fi hardware

Alle radiozendapparatuur op de Europese markt moet zijn voorzien van een CE-markering. De CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat de apparatuur voldoet aan alle Europese eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het gebruik kan voor sommige apparatuur beperkt zijn of niet overal zijn toegestaan. Dit is te zien aan het waarschuwingsteken dat achter de CE-markering staat. Het waarschuwingsteken is in de vorm van een uitroepteken. De CE-markering is verplicht in de landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Meldplicht voor aanbieden Wi-Fi

Bedrijven mogen zonder restricties internettoegang via Wi-Fi aanbieden aan een besloten groep klanten, bijvoorbeeld op een camping of in een restaurant. Wanneer een bedrijf een openbaar Wi-Fi netwerk openstelt aan het publiek, bijvoorbeeld op markten of stranden, dan is een meldplicht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van kracht. De ACM toetst op basis van artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet of het Wi-Fi netwerk is aan te merken als een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een openbare elektronische communicatiedienst. Wanneer dit het geval is gelden er een aantal verplichtingen, waaronder de registratieplicht voor telecombedrijven. Als aanbieder van openbare Wi-Fi moet er aan de verplichtingen van de Telecommunicatiewet voldaan worden, waaronder dataretentie, aftapbaarheid voor opsporingsdiensten en continuïteit, beschikbaarheid en veiligheid van de dienstverlening.

Disclaimer: aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleent worden. Deze is verzameld vanuit de website van het Agentschap Telecom en een knopte samenvatting van de geldende wet- en regelgeving omtrent het aanbieden van Wi-Fi.