Een stabiel, robuust en toekomstbestendig netwerk voor de 18 zorglocaties van Fundis

Voor 18 zorglocaties en het hoofdkantoor van Fundis is er in recordtempo een compleet nieuwe netwerkinfrastructuur gerealiseerd. Dit nieuwe netwerk biedt alle bewoners en gasten toegang tot het gebruik van Wi-Fi en alle medewerkers een betrouwbaar en veilig netwerk ter ondersteuning van alle zorgapplicaties zodat de beste zorg geboden kan worden. Om dit betrouwbare en multifunctionele netwerk te kunnen realiseren is er gebruik gemaakt van de Ruckus Wi-Fi apparatuur in combinatie met de Ruckus ICX Switches. Op deze wijze is er invulling gegeven aan een state-of-the art oplossing die voorziet in de optimale connectiviteitsbehoefte van Fundis.

UITDAGINGEN

  • 19 locaties voorzien van goed werkend netwerk binnen een zeer korte installatieperiode
  • Volledige dekking bieden op alle verschillende locaties
  • Korte implementatietijd, de daadwerkelijke implementatie (van meting tot oplevering) van alle vestigingen diende plaats te vinden binnen twee maanden
  • Installatie in een bedrijfskritische omgeving waarbij de downtijd minimaal moest zijn

OPLOSSINGEN

  • De kennis en kunde van SouthernHill en Lemontree
  • Depatenteerde BeamFlex en ChannelFly technologie
  • De combinatie van Ruckus Access Points & ICX Switches

Een betrouwbaar netwerk stond hoog op de prioriteitenlijst

Toen het lopende contract met de leverancier van de (draadloze) netwerkdiensten af liep, was voor Fundis het moment om zich te oriënteren op een nieuwe infrastructuur met LAN, Wi-Fi en firewall voorzieningen. De wens bestond daarbij om qua betrouwbaarheid een significante stap vooruit te zetten. Fundis heeft Lemontree gevraagd hier ondersteuning in te bieden en een advies uit brengen ten aanzien van de meest geschikte technologische oplossingen. Naar aanleiding hiervan heeft Lemontree onderzoek gedaan waarbij er initieel drie technologieën als mogelijke oplossing zijn aangemerkt. Na uitgebreid onderzoek naar de verschillende technische oplossingen en beoordeling van de technische en functionele eisen, is Ruckus als gewenste oplossing geselecteerd.

Zeer korte implementatietijd én minimale down-time vereist

Fundis was op zoek naar een toekomstbestendige oplossing die de komende jaren in alle netwerkbehoeftes kon voorzien, een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid bood én binnen twee maanden geïmplementeerd kon worden. Bijkomende uitdaging was het feit dat er gewerkt moest worden met een beperkt budget, gezien de huidige moeilijke marktomstandigheden in de zorg.

Het was dan ook belangrijk dat er niet alleen de juiste technologie gevonden kon worden, maar ook de juiste partner voor het plaatsen en in werking stellen van de apparatuur. Aangezien de expertise van Lemontree op andere gebieden ligt, is SouthernHill, na verkennende gesprekken tussen de drie partijen, door Fundis als partner hiervoor geselecteerd.

‘Er is bij dit project niet gekozen voor het leveren van een technologie, maar het leveren van een volledige oplossing en dit bieden Lemontree en SouthernHill’ vertelt Edwin Reinhoudt, associate bij Verdonck, Klooster en Associates en projectleider bij Fundis.

Bijkomende uitdaging was het feit dat de onderbrekingen van het netwerk zo kort mogelijk moesten zijn en dat er te allen tijde een werkende omgeving achtergelaten moest worden, terwijl binnen Fundis over de verschillende locaties ook nog de clouddiensten door Lemontree werden uitgerold. Hoewel Fundis voorzieningen heeft getroffen voor het geval het netwerk tijdelijk niet beschikbaar is, was het desondanks essentieel dat de onderbrekingen zo kort mogelijk waren om de gevolgen voor de zorgdienstverlening tot een minimum te beperken.

Onbezorgd mobiel werken dankzij de producten van Ruckus

Belangrijk acceptatiecriterium voor de nieuwe oplossing was de kwaliteit van de dekking van het Wi-Fi netwerk. Wegvallen van dekking, traag worden van het Wi-Fi netwerk zonder dat er sprake is van een te hoog bandbreedte verbruik of het niet tijdig en zonder problemen overschakelen naar een ander access point van het Wi-Fi netwerk mochten niet aan de orde zijn. Onbezorgd mobiel werken binnen de locaties was de doelstelling. En als het even kan met minder access points dan er voorheen waren ingezet. Voor het WLAN gedeelte van het netwerk zijn de Smart Wi-Fi producten van Ruckus Wireless ingezet.

In totaal gaat het om 267 Ruckus Access Points. Alle access points worden aangestuurd door een Ruckus ZoneDirector Controller. De ZoneDirector is een intelligente controller die zorgt voor een naadloze roaming tussen de access points.

Er is gekozen om iedere locatie te voorzien van een eigen ZoneDirector controller. Dat biedt twee voordelen:

  1. Fundis heeft tussen de locaties geen duur Wide Area Netwerk nodig en kan volstaan met relatief goedkope internetverbindingen met lagere beschikbaarheidsgaranties.
  2. Tegelijkertijd blijft het draadloze netwerk ook bij kortstondige onderbrekingen van de externe verbinding operationeel.

Van 400+ access points naar 267 Ruckus Access Points

En dat het met minder access points kan bij Ruckus, is gebleken. Een eerste schatting was dat door middel van de technologieën in de apparatuur van Ruckus Wireless het totaal aantal access points verminderd kon worden met 25% van het oorspronkelijke aantal. De werkelijkheid toonde aan dat dit zelfs maar liefst 35% werd. Ofwel van 400+ naar 267 access points. Dit is mede dankzij de gepatenteerde BeamFlex antenne technologie die geïntegreerd is in de access points van Ruckus. Deze technologie verzacht automatisch de interferentie om consistente en betrouwbare prestaties te leveren.

Voor de onderliggende redundante infrastructuur is er gebruik gemaakt van de ICX 7250 PoE switches. De ICX 7250 switch is een Enterprise-Class stackable switch met een ruim PoE budget, waardoor de Ruckus Access Points allemaal via PoE gevoed kunnen worden. De poorten van de ICX 7250 switches zijn door middel van software licenses te upgraden van 1 GbE naar 10 GbE. Tevens zijn upgrades mogelijk om OpenFlow ondersteuning te bieden bij volledige hybride poortmodus of om Software Defined Networking (SDN) toe te passen. Hierdoor is Fundis verzekerd van een future proof netwerk.

Uitzonderlijke samenwerking met Fundis, SouthernHill & Lemontree

De grootste uitdaging binnen het project was niet de technologie, maar was zonder twijfel de logistiek. Het succes van het project kan dan ook voor een groot deel worden toegeschreven aan de optimale samenwerking tussen de drie partijen.

In slechts twee maanden is op alle locaties een site survey, inclusief heatmap en spectrumanalyse uitgevoerd, is alle apparatuur geplaatst, is de fysieke bekabeling aangepast en hebben de partijen de configuratie van het netwerk afgestemd, opgeschoond en overgenomen van de huidige inrichting. Dit alles heeft plaatsgevonden met een minimale onderbreking van vaak slechts een uur per locatie, hetgeen in een kritische omgeving waarbij de zorg voor de cliënten onder andere afhankelijk is van de beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur een absolute vereiste is. Na de migratieperiode beschikte elke locatie over een nieuw fysiek en draadloos netwerk en nieuwe firewall oplossing. De korte migratieperiode is mede mogelijk dankzij het feit dat SouthernHill en Lemontree alle netwerkcomponenten voorgeconfigureerd hebben en tijdens de migratie slechts de apparatuur hoefden te plaatsen, te testen en de configuratie finetunen.

Fundis Site Survey

“Ik heb nog nooit meegemaakt dat een dergelijk ambitieus project zo soepel kan lopen” aldus Edwin Reinhoudt.

De samenwerking tussen opdrachtgever Fundis en SouthernHill en Lemontree als opdrachtnemers kan dan ook niet anders dan uitzonderlijk genoemd worden.

“De wijze van communicatie tussen alle partijen in dit project is bijzonder te noemen”, aldus Sjoerd Eckhardt van Lemontree. “Lemontree wist al dat het erg prettig samenwerken is met Fundis vanuit het project voor de migratie naar de cloud, waarin wij samenwerken met Edwin Reinhoudt en Mark van Rosmalen als projectleiders van Fundis. Maar dat drie partijen elkaar in zo’n uitdagend project weten te vinden met dezelfde wijze van communiceren, samenwerken en doelgerichtheid om te komen tot een optimale oplossing is bijzonder”.

Lemontree was al een paar maanden bezig om samen met Fundis alle resterende diensten naar de cloud te brengen. Sinds mei 2016 werkt Fundis, met in totaal ruim 1.300 accounts, volledig in de cloud op basis van OneDesk Mobile en Microsoft Azure. Ruckus behoord met zijn Wi-Fi apparatuur tot de top 3 Wi-Fi leveranciers in de wereld en heeft al in vele diverse omgevingen aangetoond uitstekend te functioneren. Op basis van de eisen die Fundis aan het netwerk stelt, voorziet Ruckus het beste in de behoefte aan goede dekking, eenvoudig beheer en toekomstgericht werken.

Zorgalarm ouderen

Domotica en andere toekomstplannen

De nieuwe netwerkinfrastructuur biedt vele mogelijkheden voor de toekomst. De basis is nu gelegd en de komende jaren kunnen er uitbreidingen worden gedaan binnen de zorg. Op één locatie wordt de domotica al over het netwerk uitgevoerd. De basis ligt er om dit ook te realiseren bij de overige locaties en de aankomende nieuwbouw.

Bent u actief in de zorgsector en wilt u graag sparren over uw netwerkproject?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Wij denken graag met u mee over de juiste producten voor uw project. Misschien realiseren we dan over een tijdje samen net zo’n mooie referentiecase als dit project bij Fundis.