Ruckus biedt welzijnsorganisatie Xtra een stabiele Wi-Fi omgeving

Er is een duidelijke verschuiving van een ‘nice to have’ Wi-Fi naar een bedrijfskritisch Wi-Fi netwerk, doordat steeds meer medewerkers en bedrijfsprocessen hiervan afhankelijk worden. Xtra is daarom in samenwerking met haar ICT-partner Empower-U begonnen met de uitrol van een professioneel ingerichte Wi-Fi infrastructuur op basis van producten van Ruckus. Inmiddels zijn al meer dan 20 locaties in en rond Den Haag met succes van deze nieuwe Wi-Fi infrastructuur voorzien.

UITDAGINGEN

  • Wanneer men zich door een locatie heen beweegt, mag men de verbinding niet verliezen.
  • Het voorkomen van een overbelast netwerk.
  • Een centraal beheer van alle locaties

OPLOSSINGEN

  • Netwerkapparatuur die roaming ondersteunt.
  • Voldoende netwerkcapaciteiten met ondersteuning aan de 802.11ac Wi-Fi standaarden en BeamFlex om het Wi-Fi signaal gericht naar de gebruikers toe te sturen.
  • Een virtuele controller voor het beheer van alle access points

“Dan heb ik een hele slechte dag”, was de eerste uitspraak van Ruud Trok, ICT Manager bij Xtra op de vraag wat er zou gebeuren als er één dag geen Wi-Fi zou zijn.

50% van de medewerkers maakt gebruik van de Wi-Fi faciliteiten om te kunnen werken. Wanneer er geen Wi-Fi zou zijn, betekent dit dus dat men niet kan werken. Zeker in de zorg- en welzijn branche is het belangrijk om een betrouwbaar netwerk te hebben. Stabiele Wi-Fi is dan ook belangrijker dan supersnelle Wi-Fi. Onder dit motto is Xtra in samenwerking met Empower-U begonnen met de uitrol van het Wi-Fi 3.0-project.

Xtra vormt het bestuur van de organisaties MOOI Welzijn, VÓÓR Welzijn, Zebra Welzijn, MEE ZHN, VTV, Xtra Plus, Xtra Werk en Jongleren. Bij Xtra zijn tevens de ondersteunende diensten ondergebracht in een gezamenlijk servicebureau. In totaal beschikt Xtra over 100 locaties in en rond Den Haag. Voor de uitrol van Wi-Fi 3.0 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de best mogelijke invulling om uiteindelijk alle locaties te voorzien van een stabiel Wi-Fi netwerk. Belangrijk is dat het netwerk goed beveiligd is, het ondersteuning biedt aan alle mobiele apparaten, werkprocessen erop kunnen draaien en het klaar is voor de toekomst. Naar aanleiding van al deze eisen is de zoektocht naar de beste netwerkapparatuur begonnen.

Verschuiving van ‘nice to have’ naar bedrijfskritisch

Doordat het oude netwerk van Xtra alleen ondersteuning bood aan de 2,4GHz-band, merkte men al snel de tekortkoming hiervan. Ook gebeurde het teveel dat wanneer de gebruikers van het netwerk zich door de locatie heen bewogen, zij al snel de verbinding verloren. Het netwerk bood geen ondersteuning aan roaming en door de overcapaciteit van apparaten op het netwerk kon ook niet iedereen gelijktijdig gebruikmaken van het netwerk. Naast het groeiende aantal gebruikers maken ook steeds meer processen gebruik van het netwerk. Dit vraagt veel meer van het netwerk en dus was het tijd om Wi-Fi 3.0 aan te bieden. Daarnaast was er voor Xtra een duidelijke verschuiving te merken van het vroegere ‘nice to have’ Wi-Fi netwerk naar een bedrijfskritisch Wi-Fi netwerk. In de zorg en welzijn branche is Wi-Fi belangrijk omdat alle applicaties op het netwerk draaien en medewerkers flexibel willen werken. Daarnaast gebruiken de bezoekers veel vaker het Wi-Fi netwerk, bijvoorbeeld op de servicepleinen waar veel buurtbewoners terecht kunnen.

Juiste inrichting voor Wi-Fi 3.0

Voor de inrichting van Wi-Fi 3.0 heeft Xtra advies gevraagd aan servicepartner Empower-U. Na een uitgebreid onderzoek en naar aanleiding van de referenties van Ruckus in de zorg en welzijnbranche was het duidelijk dat deze producten aansluiten bij de eisen voor het Wi-Fi 3.0-netwerk. Om te kijken of Xtra nu over de juiste apparatuur beschikt, is er eerst op één locatie een pilot uitgevoerd. Empower-U heeft de Ruckus-apparatuur geplaatst en alle medewerkers konden het Wi-Fi netwerk uitgebreid testen. Het bleek dat deze apparatuur de juiste oplossing biedt voor het inrichten van de netwerken op de diverse locaties. Bij deze pilot is er ook gekeken naar de beste optie voor het beheer van alle access points. Er is een virtuele controller getest en al snel bleek dat deze oplossing ideaal is om inzicht te krijgen in het gebruik van het netwerk. Er kan zo gekeken worden naar welke netwerkactiviteiten worden uitgevoerd en vervolgens kan hierop getroubleshoot worden. Je ziet dan ook dat een stabiele Wi-Fi noodzakelijk is. Het netwerk wordt ontzettend veel gebruikt als je alleen al kijkt naar het hoofdgebouw waar al 250 apparaten aanwezig zijn. Een goede en juiste controller is dan ook een belangrijk onderdeel van de inrichting van het netwerk.

Uitrol van Wi-Fi 3.0

Waar vroeger eenvoudig een access point werd geplaatst, is meten tegenwoordig weten. Met behulp van de meetapparatuur van MetaGeek heeft Empower-U alle locaties gemeten om zo de juiste plaatsing van alle apparatuur te bepalen. De volledige uitrol resulteerde in 188 Ruckus R310 Indoor Access Points die zijn geïmplementeerd over 20 locaties. De 20 locaties zijn de locaties met servicepleinen waar veel inloop is van buurtbewoners en vaste medewerkers die dagelijks aan het werk zijn. Doordat er bij de pilot bleek dat een centrale controller voor het beheer de beste oplossing biedt, is er gebruikgemaakt van de Ruckus Virtual SmartZone.

Welzijnorganisaties Xtra

Empower-U kan nu overal en altijd eenvoudig het netwerk analyseren en beheren. Zo is te zien wanneer er problemen zijn met een van de access points en kan de kwaliteit van het netwerk gewaarborgd worden. Zoals aangegeven bij de voorgestelde eisen is een goede beveiliging van het netwerk belangrijk. Met het oog op de regelgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Xtra ervoor gekozen om geen open netwerken beschikbaar te stellen. Alle netwerken zijn beveiligd en door middel van verschillende SSID’s zorgen zij ervoor dat er voor alle bezoekers en medewerkers voldoende netwerkcapaciteit beschikbaar is. Het netwerk wordt al snel gebruikt door 1.000 gelijktijdige gebruikers per dag. De SSID’s maken dan ook onderscheid in netwerken voor vaste pc’s, flexibele werkplekken en bezoekers.

Wi-Fi 3.0 in de toekomst

Wi-Fi 3.0 biedt mogelijkheden voor de toekomst van Xtra. Naast de uitrol van het Wi-Fi netwerk op alle overige locaties zal IoT een steeds grotere rol gaan spelen. Het netwerk is daarom ook ingericht om hier ondersteuning aan te kunnen bieden. Xtra is hier al druk mee bezig. Zo kunnen mensen die thuis zitten door middel van virtual reality (VR) bekijken wat zij op een van de servicepleinen en locaties kunnen verwachten. Veel mensen durven er niet zo snel heen te gaan, maar als zij er een goed beeld bij hebben, helpt dit hen om de stap te maken om toch naar een van de locaties van Xtra toe te gaan. Empower-U heeft er dus voor gezorgd dat de Wi-Fi 3.0-uitrol nog jaren mee kan om het stabiele netwerk nu en in de toekomst te kunnen leveren

“De ondersteuning en professionaliteit van Empower-U en de keuze
voor Ruckus hebben gezorgd voor een ‘happy customer!”, aldus Ruud Trok.

Bent u benieuwd wat Alcadis voor uw netwerkproject kan betekenen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Misschien realiseren we dan over een tijdje samen net zo’n mooie referentiecases case als dit project bij zorg- en welzijnsinstelling Xtra.