Scholengemeenschap College de Heemlanden voorziet studenten van betrouwbare Wi-Fi verbinding

Case Ruckus Accensys - College de Heemland

Door het groeiende aantal van mobiele apparaten kunnen middelbare scholen het niet meer ontkennen, ook zij hebben een Wi-Fi netwerk hard nodig. College De Heemlanden in Houten heeft hierom alle studenten en medewerkers voorzien van een betrouwbare Wi-Fi verbinding met behulp van de Wi-Fi producten van Ruckus. Voor de realisatie van dit netwerk hebben zij de kennis en expertise van Accensys gebruikt.

Uitdagingen

  • De hoeveelheid apparaten dat verbinding wil maken samen met de oppervlakte
  • Alle leerlingen en medewerkers voorzien van een betrouwbare Wi-Fi verbinding
  • Automatisch opnieuw verbinding maken

Oplossingen

  • Wi-Fi apparatuur
  • BeamFlex+ adaptive antenne technologie
  • Seamless roaming
Casestudy College de Heemlanden - Accensys Ruckus

College De Heemlanden is een scholengemeenschap voor HAVO, Atheneum en Atheneum plus en is gevestigd in Houten. Met een oppervlakte van 8467m2, 60 lokalen, 1600 leerlingen en 160 medewerkers biedt deze middelbare school vele mogelijkheden voor iedereen. Doordat alle studenten en medewerkers vandaag de dag ieder hun eigen apparaten meenemen, gebeurt het vaak dat zij gebruik willen maken van een Wi-Fi netwerk. Tegenwoordig is Wi-Fi nergens meer weg te denken, zo ook in het onderwijs.

Groeiend aantal apparaten

College De Heemlanden beschikte over een Wi-Fi netwerk welke het groeiende aantal apparaten niet meer kon ondersteunen. De verbinding viel vaak weg of studenten konden met hun apparaten helemaal geen verbinding maken. Wegens deze reden zijn zij opzoek gegaan naar de juiste partij voor het realiseren van een nieuw Wi-Fi netwerk.

Er zijn diverse partijen benaderd welke elk hun eigen expertise hebben over de inrichting van het nieuwe netwerk. Hierbij kwam Accensys als beste naar voren met hun kennis, prijs- en kwaliteitsverhouding. Accensys maakt gebruik van de Ruckus Access Points. Deze producten bieden schaalbare en stabiele oplossingen waarbij er binnen een Ruckus netwerk eenvoudig access points bij geplaatst kunnen worden indien het aantal huidige access points de dekking niet meer aankunnen. Dit biedt een mooie oplossing voor deze omgeving waarbij het gebruikersaantal flink kan toenemen.

Ontstaan van het netwerk

Om het juiste aantal access points en de plaatsing hiervan te kunnen bepalen, heeft Accensys voorafgaand diverse metingen uitgevoerd. Aan de hand van deze metingen kunnen zij zien hoe de signaalsterkte van de access points is binnen de omgeving zodat er voldoende dekking en doorvoersnelheid kan worden geboden. De metingen zijn uitgevoerd tijdens een schooldag waarbij alle leerlingen aanwezig waren om de beste resultaten te verkrijgen binnen de drukke periodes.

Een grote uitdaging voor Accensys bij dit project was dat er een verbinding moest worden gerealiseerd naar de bibliotheek in Houten die zich op een paar honderd meter van College De Heemlanden bevindt. Hier beschikt College De Heemlanden over een ruimte waar lessen worden gegeven en de leerlingen kunnen studeren. Ook hier moest het Wi-Fi netwerk beschikbaar worden gesteld

Cases College de Heemlanden - Accensys Ruckus

Inrichting netwerk

Voor de realisatie van het Wi-Fi netwerk heeft Accensys gebruik gemaakt van high-end indoor access points van Ruckus. De kracht van Ruckus Wireless zit ‘m in  de doorvoersnelheden met de intelligente en gepatenteerde antenne techniek, genaamd BeamFlex. Deze technologie biedt betere prestaties doordat het Wi-Fi signaal automatisch het meest ideale pad kiest naar de gebruiker. Hiermee wordt interferentie omzeild wat resulteert in een stabiele Wi-Fi connectiviteit in de meest uitdagende omgevingen. In totaal zijn er 52 access points geplaatst binnen College De Heemlanden. Hierbij is het belangrijk dat er in de aula van de school voldoende dekking wordt geboden aangezien hier de meeste leerlingen tegelijkertijd gebruik willen maken van het netwerk. Voor de verbinding naar de bibliotheek is er gebruik gemaakt van een super snelle Long-Range Point-to-Point verbinding. Point-to-Point verbindingen zijn uitermate geschikt voor het opzetten van een verbinding op lange afstanden tot wel 15km zonder dat er snelheden verloren gaan.

Om het gehele netwerk aan te sturen is er gebruik gemaakt van 2 maal de Ruckus ZoneDirector WLAN controller in een cluster configuratie om zo de beschikbaarheid te verhogen.

Voldoende capaciteit

Om alle leerlingen en medewerkers voldoende capaciteit te kunnen bieden is het netwerk opgebouwd uit 3 SSID’s. Het primaire netwerk is beschikbaar gesteld voor zowel leerlingen als medewerkers. Op basis van de inlogcodes wordt er een splitsing gemaakt tussen leerling of medewerker en wordt er gekeken of het aangemelde device een laptop of mobiel apparaat is. Bij gebruik van een mobiel apparaat wordt er een bandbreedte beperking opgelegd. Wanneer een leerling dan wel medewerker zich eenmaal heeft aangemeld krijgen zij de volgende dag bij terugkomst automatisch verbinding met het Wi-Fi netwerk zodat zij hier elke dag vlekkeloos gebruik van kunnen maken. Mocht een leerling van school afgaan dan wordt automatisch zijn of haar Wi-Fi rechten ontnomen op het moment dat de leerling wordt uitgeschreven.

Het 2de netwerk is voor de gasten binnen College De Heemlanden. De receptie maakt hier persoonlijke codes voor aan, zodat de gasten een bepaalde tijd gebruik kunnen maken van het Wi-Fi netwerk.

Het 3de netwerk bestaat alleen op de access points in de gymzalen. Dit netwerk is alleen actief in het weekend zodat de sportverenigingen die gebruik maken van deze gymzalen gebruik kunnen maken van het internet.

College de Heemlanden - Accensys Ruckus Casestudy

Heeft u ook een netwerkproject in het onderwijs?

Met bijna 20 jaar ervaring met het opleveren van zowel kleine als grote netwerkprojecten bezitten wij een ruime ervaring. Hierdoor kunnen onze netwerkexperts u altijd adviseren over de inrichting van uw netwerk en de juiste producten voor uw project. Neem dan ook vrijblijvend contact met ons op en wie weet leveren wij binnenkort net zo’n mooi project!