14 locaties van Eduvier Onderwijsgroep voorzien van Ruckus netwerk ter ondersteuning van het digitaal lesgeven

Schoolgemeenschap Eduvier

Wegens de ontwikkelingen op onderwijsgebied en de verandering naar nieuwe lesmethodes is een betrouwbaar netwerk essentieel om hier ondersteuning aan te bieden. Scholen kunnen vandaag de dag niet meer zonder een draadloos netwerk. Eduvier Onderwijsgroep weet dit maar al te goed en heeft ervoor gekozen om een volledig nieuw netwerk te implementeren met de Ruckus Unleashed producten om hier ondersteuning aan te bieden.

Uitdagingen

  • Ondersteuning bieden aan het toenemende aantal mobiele apparaten
  • Meer data over het draadloze netwerk versturen
  • Aansluiten op de ontwikkelingen op het onderwijsgebied en de verandering naar nieuwe lesmethodes
  • Eenvoudig te beheren

Oplossingen

  • BeamFlex antenne technologie
  • Smart Wi-Fi netwerk
  • Controllers-less draadloze netwerkoplossing
Stichting Eduvier onderwijsgroep

Eduvier is een scholengemeenschap met 14 locaties op verschillende plekken in de Flevopolder. Eduvier heeft zich gespecialiseerd in verschillende soorten speciaal onderwijs. Er wordt zowel basis- als voortgezet onderwijs gegeven en dit kan praktijk- en theoretisch onderwijs op verschillende niveaus zijn. Door alle veranderingen in het onderwijslandschap, zoals lesmethodes en het aantal mobiele apparaten dat zich in deze omgevingen bevindt, is het bieden van een draadloos netwerk essentieel geworden.

Wi-Fi in onderwijs

Onderwijs wordt steeds IT intensiever en Eduvier is onlangs van onderwijs op desktop overgestapt naar onderwijs op laptops. Complete klassen werken gedurende het lesuur op de laptops. Deze laptops moeten tijdens de lessen constant met het Wi-Fi netwerk verbonden zijn om toegang te hebben tot het lesmateriaal. De laptops worden vervolgens tussen de lessen door verplaatst naar andere lokalen voor een volgende les. Belangrijk is dus dat de laptops door het gehele pand voldoende dekking hebben en er roaming beschikbaar is, zodat de laptops niet steeds opnieuw met het Wi-Fi netwerk verbonden hoeven te worden.

Naast het gebruik van Wi-Fi voor de leerlingen maken de docenten ook steeds meer gebruik van mobiele apparaten zoals laptops, smartphones en tablets. Ook deze apparaten zijn constant verbonden met het Wi-Fi netwerk. De laptops die de docenten gebruiken, worden vaak verbonden met het digibord om middels deze manier les te geven. Wi-Fi is dus een essentieel onderdeel voor Eduvier geworden om het digitaal lesgeven te kunnen ondersteunen.

Eduvier beschikte al over een draadloos netwerk, echter ervaarde zij hier problemen mee. Het netwerk was inmiddels verouderd en werd centraal geregeld vanuit één controller op het hoofdkantoor. Dit gaf vrij regelmatig storingen. Als de hoofdlocatie namelijk last heeft van een netwerkstoring, dan hebben de andere locaties hier ook last van. Dit is natuurlijk geen ideale situatie binnen zoveel scholenomgevingen en Eduvier heeft hierom besloten het netwerk volledig te herzien.

De eisen voor het nieuwe Wi-Fi netwerk

Om alle ontwikkelingen binnen het onderwijs te kunnen blijven ondersteunen, is gekeken naar een netwerk dat ondersteuning kan bieden aan het groeiende aantal mobiele apparaten en dataverkeer over het netwerk. Vanwege de storingsgevoeligheid van het vorige netwerk wilde Eduvier het netwerk ook ‘decentraliseren’ zodat wanneer één locatie storingen ervaart, dit geen gevolgen heeft voor alle andere locaties. Daarnaast was een eis dat het netwerk eenvoudig te beheren moet zijn. Dit was een van de harde eisen zodat iedereen die geen IT-kennis in huis heeft, wel het netwerk kan begrijpen en eventuele storingen zelf kan oplossen.

De juiste inrichting

Voor de juiste inrichting die kan voldoen aan deze eisen heeft Eduvier het nodige huiswerk gedaan naar netwerkapparatuur. Al snel kwamen zij bij Ruckus terecht. Na intensief online research is Eduvier uiteindelijk bij KommaGo uitgekomen. Tijdens een gesprek bleek al snel dat KommaGo de benodigde kennis in huis heeft om de juiste invulling voor dit netwerk te kunnen adviseren. “De inhoudelijke kennis van de Ruckus producten maakt KommaGo voor ons de perfecte partner op Wi-Fi gebied” aldus Raymond Brettschneider, Senior ICT beheerder bij Eduvier. Na advies van KommaGo is Eduvier gestart met een pilot op één locatie om te kijken of de Ruckus Access Points aansluiten bij de eisen. Al snel bleek dat deze producten Eduvier konden ondersteunen in hun digitale lesmethoden.

“De ervaringen met Ruckus zijn erg goed. We zijn heel tevreden over de mogelijkheden en de eenvoud van het beheer.”

– Raymond Brettschneider

De eisen voor het nieuwe Wi-Fi netwerk

Om alle ontwikkelingen binnen het onderwijs te kunnen blijven ondersteunen, is gekeken naar een netwerk dat ondersteuning kan bieden aan het groeiende aantal mobiele apparaten en dataverkeer over het netwerk. Vanwege de storingsgevoeligheid van het vorige netwerk wilde Eduvier het netwerk ook ‘decentraliseren’ zodat wanneer één locatie storingen ervaart, dit geen gevolgen heeft voor alle andere locaties. Daarnaast was een eis dat het netwerk eenvoudig te beheren moet zijn. Dit was een van de harde eisen zodat iedereen die geen IT-kennis in huis heeft, wel het netwerk kan begrijpen en eventuele storingen zelf kan oplossen.

De juiste inrichting

Voor de juiste inrichting die kan voldoen aan deze eisen heeft Eduvier het nodige huiswerk gedaan naar netwerkapparatuur. Al snel kwamen zij bij Ruckus Wireless terecht. Na intensief online research is Eduvier uiteindelijk bij KommaGo uitgekomen. Tijdens een gesprek bleek al snel dat KommaGo de benodigde kennis in huis heeft om de juiste invulling voor dit netwerk te kunnen adviseren. “De inhoudelijke kennis van de Ruckus producten maakt KommaGo voor ons de perfecte partner op Wi-Fi gebied” aldus Raymond Brettschneider, Senior ICT beheerder bij Eduvier. Na advies van KommaGo is Eduvier gestart met een pilot op één locatie om te kijken of de Ruckus Smart Wi-Fi producten aansluiten bij de eisen. Al snel bleek dat deze producten Eduvier konden ondersteunen in hun digitale lesmethoden.

Eén oplossing die hier geschikt voor is

Ruckus Wireless biedt een breed portfolio aan om elke markt te voorzien van een Smart Wi-Fi oplossing. Doordat een harde eis van Eduvier een eenvoudig beheer was en een gedecentraliseerde oplossing kwam al snel de Unleashed oplossing van Ruckus naar voren. Deze controllers-less oplossing is in slechts een paar enkele stappen geïnstalleerd en men hoeft geen IT-engineer te zijn om dit netwerk te kunnen beheren. Het netwerk wordt opgebouwd uit één access point dat dient als virtuele controller (het master access point) welke het netwerk aanstuurt en beheert. Daarnaast wordt er één access point ingesteld als stand-by access point. Mocht het gebeuren dat het master access point uitvalt, zal het stand-by access point de rol van virtuele controller direct overnemen. Zo blijft uw Wi-Fi netwerk altijd functioneren en ervaren de andere locaties geen problemen.

Uiteindelijk zijn er over de 14 locaties in totaal 71 Ruckus Unleashed Access Points geplaatst. Doordat de Unleashed Access Points ook over de BeamFlex technologie van Ruckus beschikken kunnen de access points goed ‘luisteren’ naar waar de mobiele apparaten zich bevinden en gerichte signalen sturen, zodat er altijd het meest optimale pad richting de gebruikers wordt gebruikt.

De uitrol van het nieuwe netwerk is per locatie uitgevoerd. Hiervoor wordt één dag gerekend om een locatie om te zetten naar het nieuwe Ruckus Unleashed netwerk. Het installeren van de Ruckus Unleashed Access Points is binnen enkele minuten gedaan. De Unleashed Access Points herkennen elkaar automatisch en nemen hierbij direct de instellingen over van het master access point. Zo zijn alle locaties van Eduvier snel en eenvoudig omgezet naar het Ruckus Unleashed Wi-Fi netwerk.

Voordelen sinds Unleashed

Sinds de implementatie van het nieuwe Ruckus Unleashed netwerk zijn er hogere doorvoersnelheden beschikbaar en het locatie-onafhankelijk kunnen werken is een groot voordeel. Wanneer er ook maar enige storing blijkt te zijn, is het nu niet meer zo dat alle locaties van Eduvier hiermee problemen ondervinden. De eenvoud van Ruckus Unleashed is een groot voordeel voor Eduvier. Het beheer is niet erg arbeidsintensief. Dit is cruciaal voor scholen die geen budget hebben voor een grote ICT-afdeling. Dagelijks wordt het netwerk door 50 gelijktijdige gebruikers intensief gebruikt zonder enige problemen. Eduvier beschikt nu over een netwerk dat ondersteuning biedt aan het digitaal lesgeven van vandaag de dag.

Benieuwd naar de voordelen van Ruckus in de educatie?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Misschien kunnen wij dan binnenkort samen net zo’n mooi netwerk opleveren in het onderwijs als wij bij stichting Eduvier hebben opgeleverd.