Ruckus Wi-Fi voor gasten van Hotel Golden Tulip Keyser Breda

Golden Tullip Keyser Breda

Zoals bij veel hotels verwachten de gasten van Hotel Golden Tulip Keyser in Breda gebruik te kunnen maken van goed werkend Wi-Fi. Daarom heeft het hotel gekozen voor de Wi-Fi producten van Ruckus die geïnstalleerd zijn door Daemen ICT.

Hotel Golden Tulip Keyser in Breda is een 4-sterren hotel dat centraal gelegen is in Zuid-Nederland. Het hotel beschikt naast haar 87 hotel kamers over 10 multifunctionele zalen die gebruikt kunnen worden voor vergaderingen en evenementen. Doordat er tijdens drukke periodes vele gasten aanwezig zijn in het hotel, moeten zij allen voorzien kunnen worden van goed werkend Wi-Fi. Het hotel beschikte al over een bestaand Wi-Fi netwerk uit 2008, maar is niet in staat om de enorme toename in het gebruik van smartphones of tablets te verwerken. Doordat er in deze tijd veel gebruik gemaakt wordt van mobiele apparaten biedt het netwerk niet voldoende capaciteit om iedereen te kunnen bedienen. Tijdens drukke periodes in het hotel was er onvoldoende ruimte om gasten voldoende bandbreedte te bieden. Daarom schakelde Hotel Golden Tulip Keyser Breda de hulp in van Daemen ICT om een Wi-Fi netwerk van Ruckus te installeren.

Uitdagingen

  • Lastige uithoeken in het pand
  • Piekbelasting

Oplossingen

  • Smart Wi-Fi
  • BeamFlex technologie
  • Groot bereik

Producten

  • 22 high-end Ruckus indoor access points
  • Ruckus ZoneDirector WLAN Controller
Golden Tullip Keyser Breda

Wi-Fi belangrijk voor hotels

Het aanbieden van Wi-Fi in een hotel is vandaag de dag zeer belangrijk voor gasten. In de keuze voor een hotel is de aanwezigheid van gratis Wi-Fi vaak doorslaggevend. Hotel Golden Tulip Keyser vindt het belangrijk om op de vraag van de gasten in te spelen en wil naast haar goede services ook een goede Wi-Fi verbinding bieden. Wi-Fi vormt een belangrijk onderdeel van hun dienst naar hun gasten, zeker aan de zakelijke bezoekers. Zij komen vaak met grote aantallen waardoor er velen apparaten zijn die gebruik moeten maken van het Wi-Fi netwerk en men wil geen extra kosten in rekening brengen voor extra bandbreedte. Om hen hierin te voorzien moet het netwerk ook op piekmomenten voldoende bandbreedte bieden aan vele gelijktijdige gebruikers, zodat zij vlekkeloos kunnen werken zonder dat de capaciteit van het netwerk verloren gaat.

De keuze voor Daemen ICT

Hotel Golden Tulip Keyser is in contact gekomen met Daemen ICT tijdens een netwerkbijeenkomst voor de regio Brabant. Daemen ICT is jarenlang Big Dog partner van Ruckus Wireless en is getraind om WLAN-infrastructuren op verschillende locaties uit te rollen. Deze Wi-Fi producten van Ruckus staan bekend om zijn stabiele Wi-Fi prestaties met een groot bereik en hoge capaciteit dankzij gepatenteerde technologieën. De kwaliteit van de producten van Ruckus Wireless sloot aan bij de eisen die Hotel Golden Tulip Keyser voor de inrichting van het netwerk hadden.

Doordat er al een bestaand netwerk aanwezig was kon Daemen ICT aan de hand hiervan een inventarisatie uitvoeren. Het vorige netwerk gaf voldoende dekking aan gasten in rustige periodes, maar om de drukke periodes te kunnen overbruggen moesten er access points worden geplaatst die vele gelijktijdige gebruikers kunnen ondersteunen tot in de uiterste hoeken van het hotel. Tijdens drukke periodes moest er rekening worden gehouden met 200 gelijktijdige gebruikers.

Aan de hand van de locaties van de vorige access point zijn de nieuwe access points van Ruckus geplaatst, waarna Daemen ICT een site survey heeft uitgevoerd. Aan de hand van een site survey kan worden vastgesteld of de access points zich op de juiste locaties bevinden.

Inrichting netwerk

Het netwerk is ingericht met 22 high-end Ruckus indoor access points. Deze access points ondersteunen de BeamFlex technologie van Ruckus. Met de BeamFlex technologie zorgen de richtantennes in de access points ervoor dat het ideale pad richting de client wordt gecreëerd. Hierdoor wordt het signaal continu automatisch geoptimaliseerd waardoor er voldoende bandbreedte en dekking wordt gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat alle apparaten op het netwerk kunnen worden bediend. De access points worden centraal beheerd via de ZoneDirector WLAN controller. Het netwerk wordt aan de gasten aangeboden door middel van een wachtwoord wat verkrijgbaar is bij de receptie en staat vermeld in alle hotel kamers. Zodra zij het hotel verlaten en weer terug keren worden zij automatisch opnieuw verbonden met het Wi-Fi netwerk.

Hotel Golden Tulip Keyser en Daemen ICT werden direct verrast door de prestaties van het netwerk. Deze overtreft de verwachtingen en biedt nog meer bereik en capaciteit dan vereist, waardoor de verwachting is dat men ook in de toekomst hun gasten ongehinderd Wi-Fi kan blijven bieden. Wi-Fi van Ruckus sloot perfect aan bij de wensen van het hotel en zullen in de toekomst zorgen voor vele tevreden gasten.

Golden Tullip Keyser Breda

Advies nodig over uw eigen netwerkproject?

Komt u zelf niet helemaal uit uw netwerkproject? Neem dan vrijblijvend contact op met onze netwerkexperts. Wij staan graag voor uw klaar voor advies over de juiste netwerkproducten en zelfs de inrichting van uw netwerk!